Consumenten kunnen binnenkort geen nieuwe leningen meer afsluiten als blijkt dat ze elders betalingsachterstanden hebben.

De invoering van een landelijk informatiesysteem schulden (LIS) moet definitief een einde maken aan onverantwoorde overkreditering.

Later dit jaar start een pilotproject met het LIS. Dit schrijft het AD vandaag. Joke de Kock voorzitter van de NVVK meldt in het AD dat banken en andere kredietverstrekkers hun gedragscodes zullen aanpassen. Daarmee wordt het probleem ondervangen dat problematische schulden bij het aangaan van een nieuwe lening door de consument worden verzwegen.

De NVVK pleit al 10 jaar voor de invoering van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Meerdere malen is het initiatief afgewezen op basis van wetgeving op het gebied van privacy. De privacywaakhond het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) liet onlangs echter weten een proef toe te staan om banken en andere kredietverleners toestemming te verlenen om informatie over mogelijke achterstanden elders op te vragen.

Bron: NVVK