In 2009 hadden meer mensen dan ooit schuldhulpverlening nodig. Waar er in 2008 nog 44.100 mensen een beroep op schuldhulpverlening deden, steeg dat aantal in 2009 naar 53.250. Dit is een toename van 21%. De economische crisis is hiervoor de voor de hand liggende aanleiding. Er worden echter niet alleen meer aanvragen om schuldhulpverlening ingediend, het duurt ook steeds langer voordat een concrete oplossing voor het schuldenprobleem gevonden is.

,,Schuldendossiers worden ingewikkelder", stelt Ger Jaarsma, voorzitter van de NVVK.
,,Dat is terug te zien in de cijfers. De gemiddelde hoogte van het schuldbedrag per dossier is met 10% gestegen naar 33.700 euro, terwijl er gemiddeld 17 aparte schuldeisers per dossier aanwezig zijn. In 2008 waren dat er nog gemiddeld 15 per dossier. Dit maakt het werk voor de schulhulpverlener ingewikkelder, omdat er meer variabelen per dossier aanwezig zijn. Het is daarom weer een stukje moeilijker geworden om de financiële situatie van de klant stabiel te krijgen. Gevolg daarvan is, dat dat langer duurt."

,,In 2009 zijn we geconfronteerd met een explosieve groei van aanvragen en dat heeft ons voor problemen gesteld. De leden van de NVVK hebben gebruik kunnen maken van de extra middelen die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar zijn gesteld om de wachtlijsten voor een groot deel weg te werken. Die middelen zijn gebruikt om nieuwe schuldhulpverleners aan te nemen en op te leiden. Maar dat betekent niet dat alle problemen opgelost zijn.

Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een klant met een hypotheekschuld en een onverkoopbaar huis? Dat los je niet zo gemakkelijk op. Maar we zijn hard bezig om concrete oplossingen te vinden voor deze problematiek. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat we in 2010 opnieuw meer klanten dan voorheen met een concrete oplossing voor hun schulden van dienst kunnen zijn."

Bron: www.nvvk.eu