Digitalisering, automatisering en standaardisering zorgen ervoor dat accountantskantoren efficiënter werken en dat klanten meer zelf doen. Ondanks het economische herstel drukt dit onverminderd het volume in de administratie- en samenstelpraktijk.

Dit jaar krimpt voor het zesde jaar op rij de omzet. Na een daling van 1% in 2015 ligt het volume van de sector meer dan 10% lager dan in 2009 verwacht ING Economisch Bureau.

Omzetdaling onvoldoende gecompenseerd door extra advies

De aantrekkende economie biedt meer ruimte voor advisering. Dit kan niet voorkomen dat de markt verder afkalft. Het blijft voor accountantskantoren lastig klanten voldoende te laten betalen voor extra adviesdiensten. Uitbreiding van advisering is dus maar een gedeeltelijk antwoord op de structurele krimp.

Consolidatie gaat verder

Als reactie op de digitale invloeden en daarmee samenhangende investeringen en omzetdruk blijft de branche in beweging. “Een aantal grote kantoren is bezig nieuwe markten aan te boren zoals juridische dienstverlening. Verder wordt nog altijd extra schaalgrootte gezocht”, aldus Sasja Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van ING. Dit heeft een stijging van het aantal fusies, overnames en samenwerkingen tot gevolg. Met de overname van KPMG MKB door ICT bedrijf EBPI doet de “digicountant”, de combinatie van accountant en IT bedrijf, zijn lang verwachte intrede.

Bron: ING Economisch Bureau