De omzet van de auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van 2019 licht gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetstijging bedroeg 1,2 procent. Van alle bedrijfstakken in Nederland meldde de branche als enige een negatief ondernemersvertrouwen. Dit meldt het CBS in het nieuwe kwartaalbeeld van de auto- en motorbranche.

Van alle sectoren in de auto- en motorbranche boekte de handel en reparatie van motorfietsen in het eerste kwartaal van 2019 de meeste omzetgroei (14,5 procent). De omzet van deze branche laat meestal in het tweede kwartaal een stijging zien. De importeurs haalden een omzetstijging van 5,7 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2018 was in deze deelbranche nog een daling van bijna 8 procent te zien. Dit had mede te maken met de wetswijziging ten aanzien van de testmethode voor CO2 uitstoot (WLTP) voor het vaststellen van de BPM die op 1 september 2018 in ging.

Daling omzet personenautobranche

In de autohandel en reparatie, de grootste deelbranche, daalde de omzet in het eerste kwartaal van 2019 met 0,6 procent. In het vierde kwartaal was hier nog een stijging van bijna 3 procent en dat was al lager dan de eerste drie kwartalen van 2018. Ook hier speelt de WLTP een grote rol. De verkoop van nieuwe personenauto’s daalde met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet van gespecialiseerde reparatiebedrijven steeg met bijna 4 procent. De omzet van de zware bedrijfsautobranche steeg licht met 1,5 procent. De handel in auto-onderdelen daalde met 1,8 procent.

Ondernemersvertrouwen autosector negatief

Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche is in de loop van het eerste kwartaal van 2019 verder gedaald. Er werd in het begin van het eerste kwartaal een licht negatieve stemming gemeten (-5,1 procent) onder de ondernemers, die in het tweede kwartaal verder daalde naar -5,3 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was de stemming met 6,7 procent nog positief. De auto- en motorbranche is de enige bedrijfstak in Nederland waar de stemming negatief is. Het ondernemersvertrouwen in Nederland was het laatste kwartaal zelfs gestegen naar 12 procent.

De verwachting over de omzet in de auto- en motorbranche is komende drie maanden nog niet negatief. Van de ondernemers denkt 17 procent dat de omzet zal stijgen, een kwartaal eerder was dat nog 34 procent.

Een op de vijf bedrijven heeft personeelstekort

In het eerste kwartaal van 2019 stonden in de auto- en motorbranche 4 800 vacatures open. Dit is bijna 12 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2018 is het aantal openstaande vacatures met 200 gestegen. Deze eeuw waren er alleen in het tweede kwartaal van 2018 meer openstaande vacatures, te weten 4 900.

Veel ondernemers binnen de autosector hebben nog steeds last van een personeelstekort, ook al is het aantal ondernemers dat zegt daardoor belemmerd te worden in de bedrijfsvoering gedaald. Door 1 op de 5 ondernemers wordt aangegeven dat een tekort aan arbeidskrachten hen beperkt in hun activiteiten. Afgelopen kwartalen meldde nog bijna een kwart van de ondernemers dit.

Aantal faillissementen stijgt

Het aantal faillissementen in de auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van 2019 toegenomen. Er gingen 29 bedrijven failliet, 17 meer dan in het eerste kwartaal van 2018. Al stijgt het aantal faillissementen, het zijn er nog altijd minder dan tien jaar geleden toen in het vergelijkbare kwartaal 72 bedrijven failliet gingen. Vooral bedrijven in de autohandel en reparatie moesten gedurende het eerste kwartaal van dit jaar uitstel van betaling aanvragen. In deze branche steeg het aantal faillissementen tot 23, 12 meer dan in het voorgaande kwartaal.

In totaal gingen in het eerste kwartaal in Nederland 808 bedrijven failliet. Daarvan komt dus 3,6 procent voor rekening van de auto- en motorbranche.

Bron: CBS