In het eerste kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling ruim 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van de groothandel in landbouwproducten was bijna 7 procent hoger. Het aantal faillissementen in de groothandel bleef historisch laag. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de groothandel en handelsbemiddeling.

Omzet groothandel in landbouwproducten bijna 7 procent hoger

De groothandel in landbouwproducten behaalde in het eerste kwartaal bijna 7 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral handelaren in akkerbouwproducten zetten meer om. Onder akkerbouwproducten vallen onder meer granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer. Ook de handelaren in bloemen en planten boekten flink meer omzet in het eerste kwartaal.

Bij de handel in industriemachines was de omzet bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder. In andere branches binnen de groothandel werd in het eerste kwartaal ook meer omgezet, maar het verschil met een jaar eerder was kleiner dan bij de landbouwproducten en industriemachines.

Vertrouwen ondernemers in de groothandel neemt iets af

Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling nam in het tweede kwartaal van 2019 iets af ten opzichte van een kwartaal eerder. De stemmingsindicator van ondernemend Nederland nam met 1,9 punt af tot 13,4. Het vertrouwen van groothandelaren bleef in het tweede kwartaal wel iets hoger dan het gemiddelde in het niet-financiële bedrijfsleven (12,0). Er zijn in het tweede kwartaal per saldo meer ondernemers in de groothandel die verwachten dat hun omzet toe zal nemen.

Aantal faillissementen blijft laag

In het eerste kwartaal van 2019 werden er 94 faillissementen uitgesproken in de groothandel en handelsbemiddeling. Sinds het tweede kwartaal van 2017 ligt het aantal faillissementen onder de 100. Daarmee lag het aantal faillissementen de afgelopen 2 jaar fors lager dan in de jaren daarvoor. In 2013 werden er nog ruim 200 faillissementen per kwartaal uitgesproken.

Bron: CBS