De omzet in de horeca groeide in het eerste kwartaal van 2024 met 8,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, meldt het CBS. De omzet van logiesverstrekking lag 8,3 procent hoger, de omzet van eet- en drinkgelegenheden was 8 procent hoger.

Het eerste kwartaal van 2024 is het twaalfde kwartaal op rij waarin de horeca meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het laatste kwartaal waarin de omzet van de horeca kromp, was het eerste kwartaal van 2021 toen er nog diverse coronamaatregelen golden.

Omzetstijging restaurants het grootst

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, was in het eerste kwartaal 8,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2023. Hotels hebben 7,9 procent meer omgezet. De omzet van overige logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken, groeide met 9,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het eerste kwartaal 8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De restaurants realiseerden met 9,4 procent de grootste omzetstijging van de horecabranches. De kantines en catering en de cafés hebben respectievelijk 7,2 en 7 procent meer omgezet. De fastfoodrestaurants noteerden met 6,7 procent de kleinste omzetstijging.

Vertrouwen horecaondernemers minder negatief

Het ondernemersvertrouwen van de horeca is aan het begin van het tweede kwartaal 2024 gestegen naar -4,6. Een kwartaal eerder was dit nog -13,5. Horecaondernemers waren minder negatief over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden en aanzienlijk minder negatief over het economisch klimaat in de komende drie maanden. In de meeste Nederlandse bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen aan het begin van het tweede kwartaal gestegen, maar nog wel negatief.

Nieuwe statistieken voor de horeca en andere diensten

Vanwege nieuwe Europese regelgeving zijn er per 2024 veranderingen doorgevoerd in de CBS-statistieken over onder meer de horeca en de overige commerciële dienstverlening. Naast de omzet (waarde van de geleverde goederen en diensten) zijn nu ook cijfers over de productie (volume van de toegevoegde waarde) beschikbaar. Verder worden voor de branches maandcijfers gepubliceerd naast kwartaal- en jaarcijfers. Tot slot is het basisjaar verlegd van 2015 naar 2021.

Op termijn zal elke maand een nieuwsbericht gepubliceerd worden over de productie van de dienstensector (waaronder de horeca). De huidige kwartaalberichten over de omzet van een aantal specifieke branches, zoals de horeca, de zakelijke dienstverlening en het transport, worden voortgezet.

Door deze basisverlegging en de overgang van kwartaal- naar maandcijfers is de periode waarop het model van de seizoencorrectie gebaseerd is te kort om kwalitatief goede seizoengecorrigeerde cijfers te maken. Naar verwachting zullen deze, met terugwerkende kracht vanaf 2021, in het voorjaar van 2025 worden toegevoegd.

Bron: CBS