De omzet in de horeca, voor seizoen gecorrigeerd, daalde in het vierde kwartaal van 2021 met 18,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat komt vooral door de aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de restricties werden versoepeld. Met het vierde kwartaal is ook het jaarcijfer beschikbaar. In 2021 groeide de omzet van de horeca met 13,5 procent ten opzichte van 2020. Vergeleken met het pre-coronajaar 2019 kromp de omzet met 25 procent. De horeca is één van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.

Fors minder omzet voor hotels, restaurants en cafés

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde in het vierde kwartaal van 2021 met 15,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hotels hebben 20,2 procent minder omgezet dan in het voorgaande kwartaal. De omzet van overige logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken, kromp in het vierde kwartaal met 8,1 procent. Doordat de kerstperiode precies in de harde lockdown vanaf 19 december viel, misten veel ondernemers een fors deel van hun omzet.

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het vierde kwartaal 19,3 procent minder omgezet dan een kwartaal eerder. De verschillen tussen branches waren groot. Bij de cafés en restaurants kromp de omzet met respectievelijk 31,5 en 28,6 procent. De aangescherpte coronamaatregelen, waaronder beperkte openingstijden, waren hier debet aan. De omzet bij de fastfoodrestaurants (waaronder snackbars en cafetaria’s) kromp met 4,7 procent vergeleken met een kwartaal eerder. De omzetdaling bij kantines en catering bleef beperkt tot 0,2 procent.

Omzet horeca groeit met 13,5 procent in 2021

De horeca heeft vorig jaar 13,5 procent meer omgezet dan in 2020. Alle onderliggende branches boekten meer omzet. De omzetstijging van de horeca woog echter niet op tegen het verlies in 2020. In vergelijking met het pre-coronajaar 2019 lag de omzet nog ruim een kwart lager. Ook in 2021 had de horeca te maken met strenge lockdowns.

Hotels verst verwijderd van niveau pre-corona

Hoewel hotels vorig jaar 5,6 procent meer omzet draaiden dan in 2020, was van echt herstel geen sprake. Van alle branches in de horeca zijn de hotels nog het verst verwijderd van het pre-coronaniveau. Ten opzichte van 2019 was de omzet in 2021 nog bijna de helft kleiner dan in 2019. Het beeld voor de overige logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken en campings, is anders. Deze bedrijven realiseerden een omzetgroei van 22,9 procent in 2021, terwijl zij als enige horecabranche ook een omzetstijging in 2020 behaalden. De vakantieparken en campings profiteerden van de extra veel vakanties in eigen land en de hogere prijzen.

De omzet van eet- en drinkgelegenheden groeide met 13,9 procent, maar bleef nog 22,2 procent verwijderd van het niveau in 2019. De restaurants, de cafés en de kantines en catering behaalden een omzetgroei van respectievelijk 15, 3,3 en 13,7 procent, maar behaalden allen nog steeds fors minder omzet dan in 2019. Fastfoodrestaurants, waaronder snackbars en cafetaria’s, hadden minder last van de coronamaatregelen. Hun omzet lag 18 procent hoger dan in 2020. Vergeleken met 2019 was de omzet 1,7 procent hoger. Samen met de overige logiesaccommodaties waren zij de enige branches die in 2021 ook meer omzet behaalden dan in 2019.

Bron: CBS