In het eerste kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1,1 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Deze stijging is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het totaal aantal uitzenduren nam in het eerste kwartaal opnieuw toe.

Meer uren in langlopende uitzendcontracten, minder in kortlopende

De omzet van de uitzendbranche hangt sterk samen met het aantal uitzenduren. Het totaal aantal uitzenduren steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 1,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,5 procent. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen. Daarentegen daalde het aantal uren in kortlopende contracten in het eerste kwartaal met 0,8 procent. In de voorgaande 3 kwartalen nam de stijging van deze uitzenduren al af.

Arbeidsmarkt verbetert verder in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2017 groeide het aantal banen met 56 duizend. De grootste banengroei trad, met 19 duizend, opnieuw op bij de uitzendbureaus. Verder is het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal gestegen met 13 duizend. Dat is de sterkste kwartaal-op-kwartaalstijging in ruim tien jaar tijd. Het aantal werklozen ten slotte daalde met 23 duizend.

Bron: CBS