Hoewel de wereldwijde economische groei over zijn hoogtepunt heen is en de onzekerheid groeit, zijn er nog volop kansen voor Nederlandse exporteurs in nieuwe veelbelovende markten. Naast Indonesië en Peru zijn vooral Bulgarije, Vietnam en Marokko kansrijke markten met positieve vooruitzichten op groei. Hoewel de groei van deze landen niet spectaculair is, zijn deze potentiële afzetmarkten wel stabiel. Dit biedt volgens Atradius interessante mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Dit zijn enkele conclusies in haar rapport ‘Veelbelovende opkomende markten in 2019’.

Nu sprake is van een vertraging van de internationale economische groei komen ook de risico’s voor opkomende markten steeds meer aan de oppervlakte. Zo zorgen het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de groeivertraging in China en een strenger monetair beleid sinds de tweede helft van 2018 voor onzekerheid. Toch zijn er ook markten die goed presteren en die worden gekenmerkt door een stabiele en robuuste groei. Dit wordt onder meer gedreven door groeiende consumentenbestedingen, stijgende investeringen en een stijging van het bruto binnenland product (bbp).

Bulgarije: veelbelovende afzetmarkt in Oost-Europa

Bulgarije presteert – in tegenstelling tot andere landen in Oost-Europa – goed en realiseert een groei van het bbp van 3,3 procent in 2018 naar 3,5 procent dit jaar. De vooruitzichten blijven positief door een groeiende binnenlandse vraag en stijgende investeringen. Door het hogere besteedbare inkomen neemt ook de vraag naar buitenlandse producten toe. “Bulgarije is een veelbelovende markt met goede vooruitzichten. Hoewel het niet altijd eenvoudig is om er zaken te doen en de corruptie nog steeds een probleem is, heeft zij de weg naar hervormingen ingeslagen. Zo is sprake van een breed draagvlak voor de hervormingen die zijn opgelegd om toegang te krijgen tot de bankunie van de Europese Unie en de eurozone”, vertelt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Marokko: interessante exportmarkt voor materialen voor zonnepanelen

Ook in Marokko is een uitzondering in de regio als het gaat om de groei van het bbp. Zo was sprake van een toename van 2,8 procent in 2018 naar 3,3 procent in 2019. De economische vooruitzichten blijven gunstig, mede als gevolg van een stijging van de agrarische productie en een goed presterende maakindustrie. Ook de politieke situatie is stabiel en Marokko boekt vooruitgang met economische hervormingen. Lorié: “Marokko realiseert vooral een sterke groei in de markt voor hernieuwbare energie. Het land voorziet nu al voor 35 procent in haar energiebehoefte uit hernieuwbare energiebronnen, vooral zonne-energie, en investeert zwaar in het verder vergroten hiervan. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse exporteurs. Zo levert Nederland in de markt voor zonne-energie vooral materialen voor zonnepanelen, zoals kunststof materialen, statische omvormers en lichtgevoelige halfgeleiderelementen.”

Vietnam: meest export-georiënteerde economie in Azië

In Azië staat Vietnam hoog in de ranglijst van markten die interessant zijn voor Nederlandse bedrijven. Het is volgens Atradius veruit de meest export-georiënteerde economie in de regio. Door de stijgende koopkracht is daarnaast sprake van een sterke binnenlandse vraag. “Na de totstandkoming van het vrijhandelsverdrag tussen Vietnam en de EU zijn de verwachtingen hooggespannen. Vietnam wordt weliswaar zwaar getroffen door het handelsconflict tussen de VS en China, maar kan er tot op tot op zekere hoogte ook voordeel uit halen. Zo zou Vietnam een hoger marktaandeel kunnen behalen ten koste van de Chinese export en door de verplaatsing van Chinese productie naar het goedkopere Vietnam.”

Bron: Atradius