Ondanks dat de effecten van de voorgenomen crisismaatregelen volgens ondernemers veelal negatief uitpakken voor het eigen bedrijf (slechts 15% is positief), geven zij toch een positief rapportcijfer aan het pakket van maatregelen.

Dit blijkt uit onderzoek bij het 5minutenpanel van onderzoeksbureau Panteia onder een representatieve groep van 705 Nederlandse ondernemers.

Panteia vroeg Nederlandse ondernemers deze week hoe zij tegen het pakket van crisismaatregelen aankijken en welke effecten zij verwachten voor hun bedrijf. Hoewel een groot gedeelte (48%) verwacht dat de maatregelen negatief zullen uitpakken voor ondernemend Nederland en voor hun eigen bedrijf (49%), geeft een ruime meerderheid (57%) het pakket aan maatregelen een rapportcijfer van een 7 of hoger.

“Het is opvallend dat ondanks de negatieve effecten voor hun eigen bedrijf, ondernemers toch gematigd positief zijn over de voorgenomen crisismaatregelen van de Tweede Kamer,” zegt Kees Brammer, onderzoeker bij Panteia. “Blijkbaar zijn ondernemers bereid het ‘zuur’ voor lief te nemen om uiteindelijk het ‘zoet’ te bereiken. Slechts 27% geeft het pakket aan maatregelen een rapportcijfer 5 of lager.”

Ondernemers positief over crisisaanpak

Bijna de helft (47%) van de ondernemers is deze week positiever over het oplossen van de crisis dan vorige week; slechts 21% ziet het somberder in. Nederlandse ondernemers zien dan ook graag dat de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie ook na 12 september een coalitie vormen (39%). Mark Rutte zou hier leiding aan moeten geven, vindt 47%, gevolgd door Jan-Kees de Jager (8%) en Emile Roemer (8%). Alexander Pechtold volgt met 6% en Geert Wilders met 4%. Een kleiner deel ziet meer in een rechts kabinet (15%) of ‘Paars’ (14%).

Bijna de helft van de ondernemers (48%) vindt de maatregelen nog niet ver genoeg gaan. Zo mag er van ondernemend Nederland meer gedaan worden aan de hypotheekrente en de hypotheekmarkt, mag de overheid verder worden verkleind en mag er meer worden bezuinigd op ambtenaren.

Gevolgen voor cao-onderhandelingen

Een aantal crisismaatregelen heeft effect op de koopkracht van werknemers. Toch verwacht slechts een op de drie ondernemers (33%) dat deze door de vakbonden via een looneis tijdens de cao-onderhandelingen worden teruggedraaid.

Als het gaat om de mogelijke effecten van de maatregelen uit het crisispakket voor ondernemend Nederland, zijn ondernemers het meest positief over de versoepeling van het ontslagrecht en de nullijn voor ambtenarensalarissen, gevolgd door het aanpakken van de woningmarkt en een werkgeversheffing voor hogere inkomens.

Ondernemers staan het meest negatief tegenover het zes maanden doorbetalen van de WW door werkgevers, gevolgd door het verhogen van het btw-tarief, het niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en de effecten van de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Opvallend is dat de snellere verhoging van de AOW-leeftijd niet onverdeeld als positief wordt ervaren.

 

Bron: www.creditexpo.nl