MKB-Nederland en VNO-NCW zijn samen met Bouwend Nederland een project gestart om vastgelopen bouwprojecten in heel Nederland vlot te trekken.

Zij gaan ondernemers helpen om problemen op te lossen en belemmeringen weg te nemen. Voor tien projecten in de zuidelijke provincies zal eind maart een concrete aanpak liggen, aldus de ondernemersorganisaties.

MKB-Nederland en VNO-NCW, die zich ook hard blijven maken bij het kabinet voor de woning- en bouwmarkt, benadrukken dat zij niemand de zwarte piet willen toespelen. ‘Het is in ieders belang om projecten vlot te trekken. Zodat er meer gebouwd kan worden, waar dat nog kan.’ De drie organisaties hebben bouwprojecten voor ogen die de normale procedures doorlopen hebben, maar die om de één of andere reden toch niet van de grond komen. Na de start in Zuid-Nederland zullen de komende maanden de andere regio’s in Nederland aan de beurt komen.

Nauwkeurig doorgelicht

In Limburg en Noord-Brabant zijn inmiddels, na een oproep van de regionale afdelingen van de betrokken organisaties, tien kansrijke projecten gekozen. Het gaat onder meer om projecten met in totaal enkele honderden woningen. Via interviews met ondernemers worden de projecten nauwkeurig doorgelicht om te kijken hoe kansrijk ze echt zijn. Mogelijke knelpunten kunnen daarbij zijn: procedures en regelgeving, programmering woningbouw, samenwerking betrokken partijen. Een team van experts gaat vervolgens werken aan mogelijke oplossingen.

Eind maart zal er voor elk van deze tien projecten een concrete aanpak liggen. Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland kan dat een uitgewerkt plan zijn, zodat het bouwproject snel kan worden hervat. Maar de conclusie kan ook luiden dat het project toch niet levensvatbaar is.

Gemeenten betrekken

Een soortgelijk project werd vorig jaar succesvol uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daaruit bleek dat het voor ondernemingen niet altijd duidelijk is hoe bepaalde procedures lopen. Ook toonde die pilot aan dat het belangrijk is om gemeenten in een heel vroeg stadium goed te informeren en hen bij het doorlichten van de projecten te betrekken.

Bron: MKB Nederland