Elk half jaar publiceert het ministerie van BZK de Staat van de Woningmarkt. Voor de versie die in november verschijnt heeft het Kadaster twee onderzoeken uitgevoerd; een daarvan samen met het CBS en de ander over koopstarters.

In de gemeente Amsterdam ligt de verkoopprijs van een bestaande koopwoning relatief gezien het verst boven de vraagprijs ten opzichte van de rest van Nederland. Dit ‘Amsterdam-effect’ is zichtbaar in de omliggende gemeenten; ook daar ligt de verkoopprijs relatief ver boven de vraagprijs. In Nederland werd in 2014 een verkoopprijs overeengekomen die 5,5% onder de vraagprijs ligt. Dit voordeel voor kopers nam sindsdien steeds verder af.

Gemiddelde aanbod verkochte woningen neemt af

In alle provincies van Nederland worden koopwoningen steeds minder lang aangeboden voordat ze verkocht zijn. Ook hier springt Noord-Holland er uit: de aanbodtijd is het kortst van alle provincies.

Leeftijden

Na de crisis op de woningmarkt is de gemiddelde leeftijd van de koper geleidelijk opgelopen. In amper 10 jaar tijd is deze met ruim 5 jaar gestegen tot ongeveer 40 jaar. Het is vooral de gemiddelde leeftijd van de doorstromer die toeneemt. Die van de koopstarter beweegt zich rond de 30 jaar.

Woningverkopen met meer kopers

Het aantal woningkopen waarbij 2 of meer kopers zijn betrokken loopt sinds de crisis weer op. De meeste woningaankopen door een duo gedaan. Dit heeft onder meer te maken met oplopende woningprijzen. Eenpersoonshuishoudens, dan wel huishouden met een enkel inkomen kunnen steeds moeilijker een koopwoning financieren.

Wilt u meer weten over regionale data? Zie CBS Statline.

Lees het ‘Onderzoek Spanningsindicatoren‘ voor meer achtergrondinformatie.

Onderzoek Kadaster: aantal koopstarters neemt verder af

Sinds het einde van de crisis in 2014 neemt het aantal koopstarters af. De meeste koopstarters zijn te vinden in de leeftijdscategorie van 25 tot 30 jaar. Zowel koopstarters onder de 25 jaar als boven de 35 jaar komen nu minder vaak voor dan voorheen.

Lees het ‘Onderzoek Koopstarters‘ van het Kadaster.

Bron: Kadaster

Gerelateerd nieuws:

CBS: “Vooral in en rond Amsterdam boven vraagprijs verkocht