Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van Crayon, een wereldwijd full-service adviesbureau dat bedrijven helpt met digitale transformatie, blijkt welke impact de wereldwijde economische terugval heeft gehad op de IT-uitgaven van bedrijven. Daarnaast toont het onderzoek “The State of IT Cost Optimization in 2023” waarom zoveel bedrijven moeite hebben om de kosten onder controle te houden en op welke gebieden zij zoeken naar kostenbesparingen.

Het onderzoek werd in februari van 2023 uitgevoerd door SAPIO Research onder meer dan 2000 IT-beslissers in 18 landen. In Nederland namen 100 IT-beslissers deel aan de online enquête. Hieruit blijkt dat IT-kostenoptimalisatie momenteel de grootste uitdaging is voor besluitvormers. Daarnaast geeft 52% van hen aan nieuwe investeringen zorgvuldiger af te wegen vanwege de huidige economische situatie. 40% stelt zelfs dat hun bedrijf zal moeten bezuinigen op de IT-kosten of hier kritisch naar kijkt. Dit is in lijn met recente cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat het economisch beeld opnieuw iets negatiever is geworden.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

  • 87% van de Nederlandse IT-beslissers noemt optimalisatie van hun huidige kostenstructuur een hoge prioriteit. Dit ligt iets onder het wereldwijde gemiddelde (91%).
  • 52% van de Nederlandse organisaties evalueert nieuwe IT-investeringen zorgvuldiger en meer vanuit een zakelijk perspectief ten opzichte van 2022. 40% geeft aan dat hun bedrijf moet bezuinigen op de IT-kosten of dat hier op dit moment al kritisch naar wordt gekeken.
  • 87% van de respondenten geeft aan dat er binnen hun organisatie een mentaliteit heerst die is gericht op kostenoptimalisatie.
  • 56% van de Nederlandse organisaties heeft een FinOps-methode geïmplementeerd, waarbij 10% zich momenteel in de ‘run phase’ bevindt. Dit betekent dat de FinOps-mogelijkheden en -methoden continu worden verbeterd.
  • 37% van de Nederlandse respondenten heeft volledig zicht op en controle over hun ongebruikte softwarelicenties.

Optimisme op korte termijn, pessimisme op lange termijn

Een opvallende statistiek uit het onderzoek is dat 59% van de Nederlandse IT-beslissers verwacht dat de huidige economische situatie op korte termijn een positief effect heeft op IT-investeringen. Wereldwijd ligt dit percentage op 48%. Hieruit blijkt dat IT-beslissers in Nederland een stuk optimistischer zijn over IT-investeringen op de korte termijn dan hun internationale collega’s. Maar wanneer zij werden gevraagd naar de lange termijn (2024 en daarna) daalde het percentage onder Nederlandse respondenten tot 45%, terwijl het wereldwijde percentage juist steeg tot 54%. Dit geeft aan dat besluitvormers in Nederland relatief sceptischer zijn over de toekomstige IT-uitgaven.

Kosten besparen door cloudoptimalisatie

Met name de cloud wordt gezien als een belangrijke strategie waarmee kosten kunnen worden bespaard. Zo werden cloudoptimalisatie (44%) en een snellere cloudmigratie (37%) gezien als belangrijkste tactieken om kosten terug te brengen. Het is daarom zorgwekkend dat een derde (31%) van de organisaties niet over de juiste kennis beschikt om clouduitgaven te optimaliseren. En hoewel externe consultants juist op dit onderdeel vaan waarde kunnen zijn, blijkt dat zij eerder worden ingeschakeld om hun kennis van de markt van technologieleveranciers te delen en om duidelijkheid te scheppen.

“Uit het onderzoek blijkt dat IT-kostenoptimalisatie een flinke uitdaging is in het huidige economische klimaat. Het IT-landschap wordt steeds complexer, investeringen liggen onder een vergrootglas en veel organisaties hebben onvoldoende inzicht in onnodige kosten”, aldus Sebastiaan Keurs, Manager Services bij Crayon. “Gelukkig blijkt ook dat men binnen veel organisaties zeer gemotiveerd is om de IT-kosten zoveel mogelijk te optimaliseren. Door samen te werken met de juiste partners kunnen organisaties niet alleen kostenbesparingen realiseren op de korte termijn, maar hun bedrijf ook klaarstomen voor de toekomst.”

Over het onderzoek

Het onafhankelijke onderzoek “2023 IT Cost Optimization” is in februari 2023 uitgevoerd door Sapio Research, in opdracht van Crayon. Aan het onderzoek hebben wereldwijd 2.008 respondenten meegedaan uit 18 landen. In Nederland zijn 100 IT-beslissers ondervraagd aan de hand van een online enquête, waarvan 66% man en 33% vrouw. Op functieniveau is de onderverdeling als volgt: C-level (6%), vicepresident of senior vicepresident (4%) directie (24%) en manager (66%). De meeste respondenten zijn actief in de financiële sector (17%), gevolgd door de maakindustrie en logistiek (12%), automotive en luchtvaart (10%), de nutssector (7%) en retailsector (7%).

Bron: Crayon