Met name de productiesector en auto-industrie zien kredietscores en wanbetalingspercentages met optimistische vooruitzichten voor horeca en voedsel- en drankensector; aanhoudend risico voor logistieke sector.

De onvoorspelbaarheid van de lockdowns had grote gevolgen voor het voortbestaan van het mkb, maar veel bedrijven wisten zich succesvol aan te passen en zijn er zelfs sterker uitgekomen, zo blijkt uit de bevindingen van Experian over de staat van het mkb in Nederland in het vierde kwartaal.

De auto-industrie en de productiesector hebben zich in het vierde kwartaal (september-december 2021) hersteld tot de risiconiveaus van vóór de pandemie, toont het onderzoek gebaseerd op openbare gegevens en zelfontwikkelde modellen. Ook in de financiële sector was er sprake van een aanzienlijke verbetering, terwijl het herstel in de logistieke sector veel trager verliep.

Bedrijven met 14 werknemers of minder in de voedsel- en drankensector, de horeca en de detailhandel zijn nog steeds het zwaarst getroffen. Vooral de zelfstandige ondernemers die hun diensten niet konden digitaliseren, kregen het zwaar te verduren. Over het algemeen is het aanpassingsvermogen van deze sectoren echter hoopvol gestemd. Experian verwacht dat veel van deze kleinere bedrijven zich zullen herstellen naarmate Nederland steeds verder uit zijn laatste lockdown komt.

De sectoren op weg naar herstel:

  • De auto-industrie leek zich volledig te herstellen tot het niveau van vóór de pandemie, gekeken naar het verwachte kredietrisico van september 2019 en december 2021.
  • Het CBS wees op een groei van 11% voor de productiesector in november 2021, wat overeenkomt met het lage wanbetalingsrisico dat door Experian werd geconstateerd.
  • Sterke verbetering van de kredietscores bij bedrijven in de financiële dienstverlening.
  • Met name in het eerste deel van het vierde kwartaal herstelde de voedsel- en drankensector zich prima, maar de lockdowns van december hebben waarschijnlijk meer progressie in de weg gestaan.
  • Ondanks een licht herstel waren de voedsel- en dranksector en de horeca in december 2021 nog steeds niet op het niveau van hoe het was in september 2019, voor de pandemie.

“De horeca en de voedsel- en drankensector zijn ongetwijfeld het zwaarst getroffen tijdens de pandemie. Er blijven zich echter nieuwe uitdagingen voordoen, zoals de beperkte openingstijden, verwachte sluitingen en een stijgende inflatie. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid, lonen en de banenmarkt, waardoor het mkb nog verder onder druk komt te staan en een hoger risico loopt”, zegt Herman Peeters, Principal Consultant, Experian Nederland. “Maar dergelijke bedrijven hebben ook laten zien flexibel en veerkrachtig te zijn tijdens de pandemie. We zagen een opmerkelijke daling van het verwachte wanbetalingspercentage voor deze kwetsbare sectoren in het begin van het vierde kwartaal. We zijn optimistisch dat deze bedrijven zich in de komende 18 maanden nog meer zullen herstellen.”

image

Figuur 1 toont de kredietscores van mkb-bedrijven per sector voor de komende 18 maanden. Groen weergeeft de kredietwaardigheid op september 2019, blauw staat voor het laagste punt van de pandemie en tot slot staat geel voor het herstel van de sectoren tot december 2021.

De sectoren die risico lopen:

  • De logistieke sector herstelt zich moeizaam en heeft last van externe factoren zoals de verstoring van de supply chain en de stijgende arbeidskosten.
  • De gevolgen voor de voedsel- en drankensector werken nu door in de gehele supply chain: Het CBS meldde relatief veel sluitingen in de landbouwsector – vooral bij kleine bedrijven.
  • Het risico op een faillissement voor eenmanszaken heeft zich vanaf medio 2021 lichtelijk hersteld en bevond zich in december op een historisch dieptepunt. Toch vonden er nog steeds vrijwillige sluitingen plaats, zoals Experian medio 2021 voorspelde.
  • De kleinste bedrijven, met 14 werknemers of minder, lopen het grootste risico in alle sectoren.

image

Figuur 2 toont de kredietscores van mkb-bedrijven naar omvang voor de aankomende 18 maanden.

De KvK meldt dat 22% van de eenmanszaken in december 2021 vrijwillig is gestopt. Dit cijfer komt helaas overeen met wat we eerder dit jaar voorspelden. Nadat de Nederlandse overheid de subsidies in september 2021 stopzette, veranderden de algemene vooruitzichten voor bedrijven. Degenen die erin slaagden online te gaan en hun bedrijf opnieuw op te zetten met een omnichannel-aanpak, hadden de meeste kans om succesvol de pandemie te doorstaan.” voegt Peeters toe.

Experian doet elk kwartaal onderzoek naar de kredietrisico’s en vooruitzichten voor het mkb. Het volgende onderzoek wordt in april 2022 verwacht. Experian zal zich dan verdiepen in de vooruitzichten voor het mkb in het derde jaar van de pandemie.

Bron: Experian