Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) heeft Staatssecretaris Klijnsma gevraagd om meer zicht op de cliëntenstromen binnen de schuldhulpverlening. Het onderzoek dat hiertoe werd uitgevoerd, is nu gepubliceerd: ‘Schuldhulpverlening in Nederland Een inventarisatie van beschikbare gegevens over schuldhulpverlening in Nederland‘.

Uit de inventarisatie blijkt dat het niet eenvoudig is om een compleet beeld te schetsen van de gehele schuldhulpverlening. Dit is deels ook te herleiden tot de breedte van ons vakgebied, soms is dit te herleiden tot het ontbreken van eenduidige gegevens. De NVVK heeft de haar beschikbare gegevens op brancheniveau voor dit onderzoek ter beschikking gesteld.

Bron: NVVK