Openstaande rekeningen incasseren bij een debiteur die het financieel al zwaar heeft, leidt vaak tot (nog) grotere problemen. Sociaal incasseren zou een middel kunnen zijn om de kans op toekomstige (betalings)problemen te verminderen.

In dit kader heeft Omid Haidari, student Bedrijfskunde MER aan de Haagse Hogeschool, via stagebedrijf Faircasso onderzoek verricht naar sociaal incasseren in Nederland. Voor het onderzoek zijn creditmanagers en debiteurenbeheerders in Nederland benaderd voor het invullen van een enquête.

Voorafgaand aan het onderzoek zijn er een aantal vooraanstaande creditmanagers geïnterviewd. Aan de hand van de afgenomen interviews is vervolgens een enquête opgesteld. De enquêtes (in totaal 113 volledig ingevulde vragenlijsten) vormen de belangrijkste methode van dataverzameling voor dit onderzoek. De hoofdvraag in het onderzoek luidt: Wat is de visie van het Nederlandse bedrijfsleven op sociaal incasseren? De hoofdvraag is opgesplitst in de volgende deelvragen:

  • Wat verstaat een creditmanager en debiteurenbeheerder onder sociaal incasseren?
  • In hoeverre wordt er in Nederland door creditmanagers en debiteurenbeheerders sociaal incasseren toegepast?
  • Welke ervaringen heeft het Nederlandse bedrijfsleven met sociaal incasseren?
  • Aan welke criteria zou incasseren/ sociaal incasseren moeten voldoen?

Uit het onderzoek komt de volgende conclusies naar voren:

  • Hoewel sociaal incasseren een nieuw begrip is wijst het onderzoek uit dat 70% van de respondenten (113 creditmanagers en debiteurenbeheerders) het begrip al kennen, doordat zij sociaal incasseren toepassen binnen hun eigen organisatie, een cursus ‘sociaal incasseren’ hebben gevolgd of doordat zij actief zijn op het gebied van schulddienstverlening. De wereld van incasso is al jaren aan het veranderen. Sociaal incasseren wordt steeds vaker belangrijk gevonden.
  • Volgens de respondenten is de beste omschrijving van sociaal incasseren: het samen met de debiteur zoeken naar een oplossing, rekening houden met de situatie van de debiteur en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • De methode van sociaal incasseren wordt door 50% van de respondenten daadwerkelijk toegepast binnen hun organisatie.
  • Sociaal incasseren wordt niet in alle sectoren toegepast. De overheidssector maakt bijvoorbeeld weinig gebruik van deze methode, omdat zij streng wil optreden tegen wanbetalers en gebonden zijn aan de huidige wet- en regelgeving. Bij Business to Consumer (B2C) organisaties wordt veel vaker de methode van sociaal incasseren toegepast dan bij Business tot Business (B2B) organisaties.
  • De meerderheid van de respondenten heeft goede ervaringen met sociaal incasseren (70%). Zij ervaren dat sociaal Incasseren effectief is en dat het op termijn kostenbesparing, een hoger rendement en klantbehoud oplevert.

Bron: www.creditexpo.nl