Bijna de helft (48%) van de Nederlandse bedrijven vindt dat de overheid hen onvoldoende heeft geïnformeerd rond de invoering van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

Een jaar na de invoering voldoet een op de vijf bedrijven (20%) nog altijd niet aan de wet. Hoewel de wet voor bedrijven geen positieve effecten heeft, is het merendeel van de organisaties toch blij met de invoering ervan. Dat blijkt uit onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) onder 149 creditmanagers van Nederlandse organisaties.

De WIK trad op 1 juli 2012 in werking en moet een einde maken aan de onduidelijkheid rondom de incassokosten die bedrijven in rekening brengen. Toch heeft de wet geen onverdeeld positief effect op de relatie met klanten. Volgens een op de vijf bedrijven (19%) komt deze relatie door de WIK juist meer onder druk te staan.

Hoewel ruim negen op de tien organisaties (91%) tenminste enigszins bekend zijn met de WIK, hebben vier op de tien (39%) geen maatregelen genomen om eraan te voldoen. Een vijfde (20%) werkt niet volgens de incassonormen die de wet stelt.

Van de organisaties die het incassotraject wel hebben aangepast, verstuurt 58% sinds de invoering van de wet 14 dagen na overschrijding van de betaaltermijn kosteloze aanmaningen. Zo’n 11% heeft de incassokosten verhoogd. Daar staat tegenover dat 5% deze heeft verlaagd. Ook wordt het incassotraject eerder uitbesteed aan een derde partij (28%) of wordt overgegaan op gerechtelijke incasso (12%) om aan de WIK te voldoen. Bijna een kwart (24%) zet minnelijke incasso in als maatregel om aan de wet te voldoen.

Geen positieve effecten

Uit het onderzoek van het VCMB komt naar voren dat de gevolgen van de WIK voor bedrijven eerder negatief zijn dan positief. Zo heeft de invoering van de wet bij de meeste bedrijven (69%) geen invloed gehad op het aantal dagen dat rekeningen open staan. Bij een op de tien organisaties (10%) worden facturen sinds de invoering van de WIK juist later betaald. Slechts 4% ziet rekeningen sneller betaald worden. Gemiddeld wordt na 42 dagen betaald. Dat is 12 dagen later dan de wettelijke betalingstermijn.

Bedrijven positief over de WIK

Ondanks dat de invoering geen gunstige financiële gevolgen heeft voor hun organisatie, zijn creditmanagers over het algemeen positief over de WIK. Een op de vier (40%) noemt het een goede ontwikkeling en volgens 37% van de bedrijven had de wet zelfs eerder ingevoerd mogen worden. Slechts een op de tien (10%) vindt dat de invoering van de wet moet worden teruggedraaid.

“Hoewel de WIK primair is bedoeld voor bedrijven die zakendoen met consumenten, is het voor de business-to-business branche regelend recht,” zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. “Dat betekent dat in de algemene voorwaarden duidelijk moet worden vermeld hoe het incassotraject is geregeld. Is dat niet het geval, dan gelden de normen van de WIK ook voor deze bedrijven. Wij raden organisaties daarom aan goed te onderzoeken hoe hun leveranciers dit hebben geregeld.”

Over de WIK

De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) schrijft voor dat bedrijven veertien dagen na het verzenden van een eerste aanmaning, waarin de kosten zijn aangekondigd, incassokosten in rekening mogen brengen. Voor deze kosten geldt een staffel die kan oplopen tot 15% van de oorspronkelijke factuur, met een minimumbedrag van 40 euro. Aan consumenten mogen alleen nog de genormeerde incassokosten in rekening worden gebracht. Het opvoeren van andere kosten (zoals administratiekosten) is niet meer toegestaan. Wel mag de wettelijk verschuldigde rente in rekening worden gebracht.

Het VCMB heeft een calculator in het leven geroepen waarop de incassokosten die bedrijven in rekening mogen brengen zijn uit te rekenen. Deze is te vinden op: www.vcmb.nl/wik-calculator

Bron: www.vcmb.nl