Het project "e-Factureren" is in 2008 door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gestart met als doel de introductie van elektronische factureren (e-factureren) bij de overheid. Betrokken burgers vragen zich af of e-factureren niet meer energie gebruiken dan papieren facturen.
Er zijn diverse internationale onderzoeken uitgevoerd over het energiegebruik van e-factureren. Het feit dat in andere landen een significant voordelig effect wordt gevonden voor e-factureren betekent niet automatisch dat dit ook voor Nederland het geval is.

Het ministerie van Economische Zaken heeft TNO gevraagd om een onderbouwde berekening te maken van de directe en indirecte effecten op energieverbruik en CO2-uitstoot bij overgang van een keten met 100% papieren facturen naar een keten met 100% e-facturen van bedrijven aan overheden met de Digipoort van Logius als de "centrale brievenbus" van de overheid. Uit de analyses blijkt dat papieren facturen een bijna twee keer groter energiegebruik en een ruim anderhalf keer grotere CO2-emissie hebben dan de digitale facturen.

Download hier het complete TNO-onderzoek

Bron: Platform Electronisch Factureren