SUNN en de NVVK hebben door KWINK en Yvonne van der Vlugt een onderzoek laten uitvoeren naar het nut van een eventueel nieuw op te richten Schuldenborgfonds.

Om dat te kunnen beoordelen hebben onderzoekers de bestaande toepassing van het instrument saneringskrediet nader onderzocht. Saneringskrediet kan naast schuldbemiddeling worden ingezet om schulden op te lossen van mensen met financiële problemen. De onderliggende aanname vanuit SUNN en NVVK was dat door het vaker toepassen van saneringskrediet meer mensen met schulden beter geholpen kunnen worden. Mogelijk zou vervolgens een Schuldenborgfonds een rol kunnen spelen om financiële risico’s voor gemeenten bij de inzet van saneringskredieten af te dekken.

In het onderzoeksrapport Naar een breder schuldregelingspalet (PDF, 29 pagina’s) staan de onderzoeksresultaten over de inzet van saneringskrediet in relatie tot het Schuldenborgfonds. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van verschillende fondsen en inhoudsdeskundigen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de aanname dat het verstrekken van een saneringskrediet tot betere resultaten leidt dan een schuldbemiddelingstraject niet terecht is. Het ene instrument is niet per se beter dan het andere. Er moet op basis van inhoudelijke argumenten een afweging worden gemaakt in de specifieke situatie van de klant. Het gaat om het aanbieden van een breed schuldregelingspalet.

Het onderzoek wijst ook uit dat gemeenten die geen saneringskredieten verstrekken, dit niet doen omdat zij het financieel risico te groot vinden. Het blijkt dat een onvoldoende bewustzijn van en kennis over het instrument saneringskrediet de voornaamste redenen zijn waarom gemeenten nu nog geen saneringskredieten aanbieden.

Het idee was dat een Schuldenborgfonds het financieel risico, of de vrees hiervoor, zou kunnen afdekken. Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel dit ook een rol speelt bij de afweging al dan niet saneringskredieten aan te bieden, de inrichting van een Schuldenborgfonds te veel inhoudelijke kanttekeningen kent waardoor de onderzoekers dit niet als passende oplossing zien.

Ook de medewerking van schuldeisers is cruciaal. Het informeren van schuldeisers over saneringskredieten en onderzoek onder schuldeisers naar hun afwegingen kan volgens de opgedane inzichten bijdragen aan het vaker inzetten van saneringskredieten.

De NVVK neemt de aanbevelingen uit het onderzoek ter harte en gaat met de resultaten van het onderzoek aan de slag door het product saneringskrediet meer en beter onder de aandacht van zowel schuldhulpverlenende als schuldeisende organisaties te brengen.

Bron: NVVK