Commercieel directeur van OnGuard, Edwin Merk, geeft het economisch weerbericht: Over het algemeen bewolkt – softwaregebruikers zijn terughoudend met investeringen – maar er gloren flinke zonnige perioden, met veel nieuwe mogelijkheden aan de horizon.

Goed credit management is in deze economische onzekere tijden van groot belang, en je zou kunnen denken dat de softwareleverancier daarvan eenvoudig kan profiteren. Volgens Merk gaat dat verhaal slechts ten dele op “We zien duidelijk dat er veel behoefte is aan onze software. Tegelijkertijd zijn bedrijven veel voorzichtiger geworden in het investeren daarin. Dat is wel eens frustrerend maar nieuwe pricing-modellen en nieuwe, innovatieve oplossingen bieden veel mogelijkheden.”

Dat OnGuard sinds enkele jaren wereldwijd actief is, is zeker een voordeel. ”Onze buitenlandse vestigingen geven een zekere risicospreiding. Eigenlijk zie je die investeringsvrees wereldwijd maar in landen zoals Engeland en Australia is toch de bereidheid om in creditmanagementoplossingen te investeren ruimer aanwezig.”

Overal beschikbaar

Wat het (niet) investeren in software betreft, ziet Merk nog een andere trend: Cloud computing. Dat is het via het internet beschikbaar stellen van software en data. Facturering is vaak, maar niet altijd, op basis van transactiekosten. Bedrijven kunnen daardoor allerlei applicaties gebruiken zonder daarvoor zelf bepaalde investeringen te hoeven doen en, wellicht belangrijker, zonder het beheer ervan. Merk: “Door het gebruik van smartphones en tablets groeit de behoefte om altijd en overal, waar dan ook, toegang te hebben tot apps en data. Cloud computing maakt dat mogelijk.”

Volgens de commercieel directeur krijgt ook OnGuard steeds vaker de vraag haar applicaties via de Cloud beschikbaar te stellen. “We geloven niet dat een applicatie voor creditmanagement helemaal de Cloud in moet gaan, maar delen van de applicatie wel. Bijvoorbeeld onze ‘Secure Smart Email’ functionaliteit, onze ‘Self Service Portal’ en onze Tablet-dashboard zijn allemaal OnGuard Cloud-oplossingen die in 2013 via de Microsoft Azure Cloud beschikbaar zijn.”

Veiligheid

Cloud computing is een niet te stoppen ontwikkeling. Toch constateert Merk zowel bij creditmanagers als bij hun ICT-collega’s een zekere (terechte) voorzichtigheid. “Men vindt het niet bezwaarlijk om verkoopinformatie ergens in zo’n wolk te hangen, maar zijn terughoudend met data van klanten, zeker als die gekoppeld zijn aan belangrijke financiële informatie.”

Merk vindt dat wel te begrijpen. “Het heeft alles te maken met dé uitdagingen op het gebied van Cloudcomputing, namelijk de beveiliging en de toegankelijkheid. Het mag natuurlijk niet gebeuren dat de wolk even van slag is en dat je dan niet meer bij je data kunt komen of, nog vervelender, dat anderen wel bij jouw data kunnen komen”

Abonnement

Bij Cloud computing hoeven gebruikers de software niet meer zelf aan te schaffen maar kunnen zij op basis van verbruik betalen. Dat is, zacht uitgedrukt, een hele verandering voor een bedrijf als OnGuard. “Het vraagt inderdaad een verandering van ons businessmodel maar past uitstekend in ons beleid van voortdurend innoveren”, beaamt Merk. “Het aanschaffen van software, of beter gezegd het kopen van het gebruiksrecht, loopt langzaam terug. Bedrijven sluiten steeds vaker een gebruikersabonnement af, dat ze dan per maand, kwartaal of per jaar betalen. Daarmee verdwijnt de investeringsdrempel, wat uitstekend inspeelt op de huidige economische situatie, en valt het gebruik van software onder de operationele kosten. Cloud computing is in feite het sluitstuk van die ontwikkeling.”

Internationaal

De ‘internetwolk’ biedt ook voordelen voor de internationale klanten van OnGuard. Door middel van deze Cloud-techniek gaat het uitrollen van software vele malen sneller en gemakkelijker. Merk: ”Je hoeft de software niet meer ter plekke te installeren, want vanuit één centraal punt worden alle gebruikers aangeschakeld. Zo kun je alle vestigingen van een organisatie, waar ook ter wereld, in één keer voorzien van credit management informatie of andere data. Voor onze doelgroep is dit een groot voordeel.”

Transparantie

Een andere toepassing is het toegankelijk maken van het debiteurenbeheerssysteem van OnGuard voor de klanten van haar klanten. Merk legt uit: “De informatie waarover klanten met OnGuard beschikken, geeft inzicht in het betaalgedrag van bedrijven waar klanten zaken mee doen. Via ons Cloud-based Self Service Portal kunnen de klanten van onze gebruikers zien hoe ze bij dat bedrijf te boek staan: als wanbetaler of goede betaler. Ze kunnen zelf een aantal handelingen eenvoudig verrichten. Bijvoorbeeld het opvragen van een kopie van factuur of het aangaan van een chat met de debiteurbewaker aan de andere kant van de lijn. Op die manier kan je invorderingskosten drukken en de efficiëntie van je processen verhogen. Bovendien stimuleer je volgens ons het verbeteren van het betaalgedrag; transparantie, daar gaat het om.”

OnGuard investeert in deze en andere toepassingen van de Cloud-techniek. “Want”, zegt directeur Merk, “We willen ook in economisch slecht weer van elke wolk gebruik maken.”

Bron: www.creditexpo.nl