“We zitten in een interessante en uitdagende fase van ons bestaan” vertelt Edwin Merk, commercieel directeur van OnGuard.

“Ons bedrijf bestaat nu ruim achttien jaar, waarvan we ons de afgelopen twaalf volledig gericht hebben op credit management. Dat was aanvankelijk vooral in Nederland, maar gezien de goede resultaten die we ook in een aantal andere landen hadden, hebben we tweeënhalf jaar geleden besloten om echt een global strategy te volgen.” Die internationale expansie uit zich voorlopig in kantoren in Londen, Brussel, New York, Sydney en Auckland. “Vooralsnog zijn het bescheiden vestigingen” benadrukt Merk “en vormt ons hoofdkantoor in Nederhorst den Berg nog steeds het centrum van OnGuard.”

Internationaal

De financiële crisis noopt tot voorzichtigheid. “Wat dat betreft”, constateert Merk, hebben we achteraf gezien op het juiste moment, vlak vóór 2008, besloten om internationaal te gaan en daarmee de risico’s te spreiden. In gebieden als Australië en Nieuw Zeeland is de crisis, zeker als het gaat om de lokale markt, veel minder voelbaar. Daar liggen dus zeker mogelijkheden voor ons.” Een andere reden om de internationale aspiraties van OnGuard positief te beoordelen, is volgens Merk het feit dat de creditmanagement softwareoplossing van OnGuard internationaal toepasbaar is. “De betaalmoraal verschilt per regio. Dat zie je al in Europa: in Scandinavië wordt eerder betaald dan in zuidelijker landen als Italië en Griekenland. Maar de functionaliteit en flexibiliteit van onze software maakt ondersteuning van elke bedrijfssituatie, waar ook ter wereld, mogelijk.”

Onomstotelijk

Een paar maanden geleden was hij nog in Zuid-Afrika. “Daar hebben we al een paar klanten zitten en ik heb me georiënteerd op mogelijke uitbreiding. Datzelfde doen we ook in Singapore, dat nu nog wordt bediend vanuit Australië.”  Merk ziet veel mogelijkheden voor OnGuard, zeker waar het gaat om de internationale bedrijven die in de verschillende landen actief zijn. Maar de crisis is ook bij het vinden van nieuwe klanten een belemmerende factor. Merk: “Bedrijven zijn meer dan ooit geconcentreerd op werkkapitaal, op cash. Dat betekent dat zij nog beter dan voorheen op de kosten letten. Maar hoewel voor veel bedrijven onomstotelijk vast staat dat zij met de tools van OnGuard veel geld kunnen besparen, is er toch een aarzeling daarin te investeren.”

De juiste tools

De grotere aandacht voor het werkkapitaal is een  goed teken, oordeelt Merk. “Het betekent dat men zich extra beseft dat het uiteindelijk om geld gaat. Maar cost control is slechts één deel van het verhaal: je wilt ook nieuwe klanten winnen en behouden.” Dit is het spanningsveld waar OnGuard nadrukkelijk op inspeelt. Voor een correcte klantbenadering, professioneel en effectief, zijn niet alleen geschikte mensen nodig, met de juiste vaardigheden, maar ook de juiste tools. ‘Innovatieve software die bijdraagt aan het terugdringen van de kosten van werkkapitaal en het maximaliseren van de Customer Intimacy’, zoals dat op de website van OnGuard genoemd wordt en ook tijdens de Credit Expo 2011 uitgebreid aan bod zal komen. Merk vult aan: “Een goede tool die veel efficiëntie bereikt, zorgt ervoor dat er tijd is voor het echte klantcontact. Credit management doe je nu eenmaal niet meer op een Excelsheet.”

Serieus creditmanagement heeft, volgens de commercieel directeur, een veel bredere scope en betrekt de gehele organisatie om tastbare resultaten mogelijk te maken. En met gevoel voor understatement voegt hij daaraan toe: “Een geavanceerde tool als die van OnGuard werkt dan net wat prettiger.”

OnGuard is, naast Atradius en Credit Yard, hoofdsponsor van de 7e Credit Expo op donderdag 10 november 2011 in het Nieuwegein Business Center. U vindt OnGuard bij standnummer NB.44

Bron: www.creditexpo.nl