Het bedrijfsleven weet weliswaar van de overstap op IBAN, maar bereidt zich hier nog onvoldoende op voor. IBAN is het langere internationale bankrekeningnummer dat uiterlijk per 1 februari 2014 is ingevoerd. De urgentie om stappen te zetten wordt onvoldoende gevoeld en de kennis ten aanzien van de benodigde acties blijkt laag.

Deze conclusie kan worden getrokken op basis van een meting drie maanden na het begin van de campagne overopIBAN. Deze campagne informeert bedrijven over de komst van het langere rekeningnummer en spoort bedrijven aan om hun bedrijfsvoering tijdig IBAN-proof te maken. Deze conclusie is verontrustend. Vanaf 1 februari 2014 kan namelijk alleen nog gebruik worden gemaakt van IBAN als rekeningnummer en zijn bovendien alleen de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s geldig. Iedereen in Europa betaalt dan op dezelfde manier: met IBAN als rekeningnummer en met betaalmiddelen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen gelijk zijn.

Bekendheid met IBAN hoog

De meting onder het bedrijfsleven (MKB met 5 tot 250 werknemers) maakt duidelijk dat ruim een derde nog geen idee heeft welke acties nodig zijn. Ruim 60% heeft nog geen concrete actie ondernomen. De campagne heeft wel zeer sterke effecten gehad op de bekendheid met de overgang op IBAN, zowel onder particulieren als onder het bedrijfsleven. De groep particulieren die weet wat IBAN is bedraagt bijna 90%. Uit de effectmeting blijkt voorts dat de houding van 90% van de particulieren neutraal tot positief is. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven.

Campagne overopIBAN

De campagne heeft het gehele bedrijfsleven en alle particulieren met een bankrekening als doelgroepen. De Nederlandsche Bank voert de regie over de campagne en de gehele overgang namens het Nationaal Forum Sepa-migratie dat de overgang naar de Single Euro Payments Area (Sepa) begeleidt. Een belangrijk ingrediënt van de migratie is de overstap van het binnenlandse bankrekeningnummer, dat maximaal negen cijfers telt, naar het International Bank Account Number (IBAN). Dit IBAN kent in Nederland achttien posities, consequent opgebouwd volgens het volgende stramien: om te beginnen NL als landencode, dan een controlegetal van twee cijfers, gevolgd door een vier letterige bankcode, een of meer nullen, en tot slot het eigen bestaande bankrekeningnummer. Een voorbeeld: NL99BANK0123456789

Nadruk op bedrijfsleven

De campagne zal in het najaar focus leggen op het verhogen van de actiebereidheid onder het bedrijfsleven. Hoewel 1 februari 2014 ver weg lijkt, zal de tijd gaan dringen, zeker voor een bedrijf dat naast standaard- ook maatwerk-software heeft of uit een fusie is voortgekomen waardoor een complexe backoffice is ontstaan. Om tot spoedige actie aan te sporen zullen radiospots worden uitgezonden. Op de campagnesite komen ‘concrete actielijsten’, die worden afgestemd op de omvang van bedrijven. Ook zal de site best practices presenteren. En in nauwe samenwerking met banken, MKB Nederland en VNO/NCW worden branches actief benaderd.

Bron: www.dnb.nl