Bedrijven als jachthavens, golfclubs of exclusieve stalhouderijen krijgen steeds vaker te maken met mensen die hun rekening niet betalen.

Zij nemen dan ook vaker een incassobureau in de arm, aldus Straetus Incasso.

“Wij zien een hele nieuwe groep opdrachtgevers”, zegt Straetus-directeur Emile Spruijt.
Het gaat om bedrijven die opereren in het luxe segment van de vrijetijdssector. In het verleden hadden zij af en toe wel eens een klant die slecht van betalen was. Maar nu zijn het er soms wel 15 tot 20 maal zoveel als een jaar geleden.

“Voorheen boekten zij de vordering van de enkele wanbetaler af, omdat ze het niet gepast vonden een incassoprocedure te beginnen. Maar nu dat aantal stijgt, kunnen zij zich dat niet meer veroorloven”, aldus Spruijt.

De economische crisis gaat ook aan deze sector niet voorbij. De bedrijven zien het aantal klanten teruglopen en kunnen het er niet bij hebben wanneer ook nog eens meer rekeningen niet worden betaald. Spruijt: “Bij enkele opdrachtgevers is het aantal dubieuze debiteuren dusdanig toegenomen, dat ze zelf in de problemen komen wanneer zij er niet in
slagen de achterstallige rekeningen alsnog te innen.”

 

Bron: creditexpo.nl