Vanaf dinsdag 15 december doen ook de koepelorganisaties van studentenhuisvesters, private en particuliere verhuurders mee aan het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Eerder sloten woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven zich al aan.

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. De NVVK ontwikkelde daarom samen met vaste lasten-partners het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden, mede ondersteund door de VNG.

Signaal doorgeven

Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten. De verhuurders geven zorgelijke betalingsachterstanden vanaf 1 januari door aan de gemeente waar de huurder woont. Die neemt vervolgens contact op met de betrokkene om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken.

De koepelorganisaties van studentenhuisvesters, private en particuliere verhuurders ondertekenden op 16 december 2020 het convenant (pdf, 116 kB).

Lees hier het persbericht

Bron: NVVK