TLN stelt dat transportondernemers te lang op hun geld moeten wachten. In meer dan 75 procent van alle openstaande betalingen wordt de gangbare betalingstermijn van dertig dagen overschreden.

Het valt natuurlijk niet goed te praten; een zakelijke afspraak is een harde afspraak. Maar, we kunnen in eigen huis ook nog wel wat doen!

Transportondernemers kunnen zelf ook nog stappen zetten om sneller hun geld te krijgen. Dat begint met op tijd, en dat is veel sneller, te factureren. Sommige transportondernemers lopen 2 tot 4 weken achter met het sturen van facturen omdat hun dossiers nog niet compleet zijn of omdat ze wachten op de documenten van hun uitbestede transportopdrachten. Dat is zonde. Op langere termijn moet de gegevensuitwisseling in de transportsector toch echt volledige papierloos, en daarmee razendsnel, worden.

Juiste facturen

Ik zie bij sommige transportondernemers dat ze te weinig of foutief facturen, of ze kunnen niet aantonen dat ze echt alles hebben gefactureerd. Uiteraard hoor je de klant nooit klagen als de factuur te laag is. Dat staat dan in vetgedrukte letters in het accountantsverslag. Elk jaar weer…

Transportondernemers hebben gemiddeld 2 tot 3 procent creditnota’s en geven daarmee mogelijk 1 procent van hun omzet terug aan klanten. Niet zelden uit coulance.

Complete facturen

Steeds meer orders komen binnen via e-commerce of EDI en de orders moeten in verschillende ERP-, WMS- en TMS-systemen van vaak weer verschillende partners in de logistieke keten worden verwerkt. Het lijkt soms wel hordelopen en de kans dat orders in de Bermuda-driehoek van ICT-systemen ‘vermist’ raken of verkeerd worden gefactureerd, is niet denkbeeldig.

Revenue Assurance houdt zich bezig met lekken in de processen en hoe deze kunnen worden gedicht. Uitgangspunt hierbij is dat de orderprocessen van kop-tot-staart in de greep moeten zijn; procesmanagement over de betrokken functionele afdelingen heen.

Self billing

Waarom draaien we het  eigenlijk niet om? Steeds meer verladers vragen self billing. Dit systeem houdt in dat de klant een afrekening opmaakt in naam en voor rekening van zijn leverancier of dienstverlener. Laat de klant jouw factuur maken. Dat scheelt kostbare tijd, overbodige controlestappen en onnodige vertragingen bij betalingen.

Supply chain finance

Het integraal beter afstemmen van supply chains en finance biedt ook transportondernemers nieuwe mogelijkheden. Zo heeft Philips afspraken gemaakt met banken voor het tegen een lage rente financieren van debiteurenposities van hun toeleveranciers. Van ‘echte’ supply chain finance is sprake als transportondernemers gaan meeliften op de gunstige bankcondities van grote verladers.

Financiële professionals

Ik geef al jaren les aan controllersopleidingen van universiteiten in Nederland. Die financiële professionals staan voor de hoogste kwaliteit op het gebied van ‘Finance and Control’; zowel in kennis, ervaring als professioneel gedrag.

Ik zie elk jaar zo’n 500 jonge controllers die enthousiast zijn over het logistieke vakgebied. Ik heb in de afgelopen 10 jaar slechts 5 controllers in de collegezaal gehad die werkten bij een logistiek dienstverlener. Misschien is dit wel het grootste gat in de financiële dijken van transportondernemers.

Nogmaals: gewoon op tijd betalen moet de norm zijn. Maar, er is best nog wel wat te winnen bij transportondernemers die hun facturatie eens goed onder de loep nemen. Daar ligt een schone taak voor de controllers!

Dit column is eerder verschenen op de website logistiek.nl en met toestemming van de auteur doorgeplaats op creditexpo.nl 

Bron: www.delaatstemeter.com