Het aantal faillissementen is in het tweede kwartaal van 2012 met 21 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 2.753 bedrijven gingen over de kop, vorig jaar in het tweede kwartaal waren dit nog 2.270 bedrijven.

De stijging van het aantal faillissementen is het grootst in de provincie Gelderland en het kleinst in de provincie Drenthe. Dit blijkt uit de kwartaalanalyse van kredietinformatie bureau Graydon.

Sterk verschil tussen Nederlandse provincies

In alle provincies in Nederland is het aantal faillissementen toegenomen in het tweede kwartaal van 2012 m.u.v. provincie Drenthe (-8 procent). Er zit een aanzienlijk verschil in de ontwikkeling van het aantal bedrijven dat over de kop ging in de verschillende provincies. Vooralde provincies Gelderland (+69procent), Zeeland(+40procent)en Friesland (+35 procent) deden het erg slecht.

Branche vergelijking faillissementen

De sterkste toenamevan het aantal faillissementen is te zien in de metaalsector (+102procent), chemie en farmacie (+95procent) en in de bouw (+63procent). In de land, tuin bos en visserij is ereen afname zichtbaar van 18 procent. Ook de grafische sector en IT & Telecom laten een kleine daling zien van 5 procent.

Verwachting 2012

Graydon rekent in 2012 op 11.000 faillissementen. Dat zijn er bijna 1.500 meer dan in 2011. De totale schade voor de Nederlandse economie zal dan uitkomen op een bedrag van 3 miljard Euro. Vergeleken bij 2011 is dat een stijging van 15 procent toen er een schade was van 2,6 miljard Euro.

Saskia van den Boom, woordvoerster van Graydon: ‘Het groot aantal faillissementen wordt aan de ene kant veroorzaakt door de hoge betalingstermijnen in het MKB, waardoor ondernemers langer moeten wachten op hun broodnodige geld en omdat de kredietkraan van banken dicht zit. Daar komt bij dat deze situatie al veel te lang bestaat en het vet bij veel bedrijven van de botten is en weinig klappen meer kunnen opvangen. Aan de andere kant veroorzaakt omdat de inkomsten van de bedrijven onder druk staan; overheden en bedrijven bezuinigen en consumenten houden de hand op de knip. Er ontbreekt een fundamentele basis van vertrouwen bij alle partijen in onze economie.´

Bron: Graydon