In 2020 werden bijna 3 duizend mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat is een derde minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds de start van de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen, eind 1998. Er werden relatief veel schuldsaneringen uitgesproken in het noorden van Nederland. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de wettelijke schuldsanering van het CBS.

 In 2020 zaten er bijna 14 duizend mensen in de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen (Wsnp) en werden er 2 995 personen toegelaten tot de Wsnp. Dat zijn er 1 645 minder dan het jaar daarvoor.

De dalende trend zette al in 2011 in; dat jaar kwamen nog 14,7 duizend mensen in de schuldsanering. Sindsdien is de jaarlijkse instroom in de Wsnp tot 2020 met bijna 80 procent afgenomen. Deze trend heeft mogelijk te maken met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012. Ook betere economische omstandigheden, tot aan de start van de coronacrisis in maart 2020, kunnen een effect hebben gehad op de dalende instroom.

In 2020 werden 7,9 duizend schuldsaneringstrajecten door de rechter beëindigd, een jaar daarvoor waren dat er 20 procent meer.

Effect coronacrisis op instroom

De coronacrisis heeft zeer waarschijnlijk ook effect gehad op de Wsnp-rechtspraak in 2020. Vanaf half maart waren fysieke zittingen niet of nauwelijks mogelijk. De maand april had met 145 uitspraken de laagste instroom tot de Wsnp.

Met onder andere digitale zittingen en inzet van extra capaciteit werden de rest van het jaar achterstanden weggewerkt. Zo stroomden in de maanden juni, september en oktober relatief veel mensen de Wsnp in.

Schuldsaneringen vooral in het noorden van Nederland

In 2020 stroomden er gemiddeld over heel Nederland 17 mensen per 100 duizend inwoners in de schuldsanering. Vooral in noordelijke provincies was de instroom relatief hoog: in Groningen 37 per 100 duizend en in Fryslân 32 per 100 duizend inwoners.

Van alle gemeenten had Delfzijl relatief de meeste instromers in de schuldsanering (122 per 100 duizend inwoners), maar ook buurgemeenten Appingedam, Midden-Groningen en Oldambt kenden hoge aantallen.

Laagste instroom schuldsanering in provincie Utrecht

Met een instroom van minder dan 9 schuldenaren per 100 duizend inwoners had de provincie Utrecht in 2020 de laagste instroom. De gemeente Utrecht had een instroom van 8 per 100 duizend inwoners, wat relatief laag is ten opzichte van andere grote steden.

Bron: CBS