Rechtbanken hebben in november 321 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 50 meer dan in oktober*. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Het gaat om de tweede maandelijkse stijging op rij. Ondanks de stijging blijft het aantal faillissementen op een laag niveau. Vorige maand gingen 248 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 73 natuurlijke personen (individuen) failliet.

Vanaf mei 2020 is het aantal faillissementen scherp gedaald. De oorzaak van het lage aantal faillissementen is niet onderzocht, maar dit lage aantal is met de coronacrisis in het achterhoofd wel opvallend te noemen.

Hoe verloopt een faillissement?

Als een bedrijf of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechtbank. Dit gebeurt duizenden keren per jaar. Als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, beheert en verkoopt zo nodig de bezittingen van de failliete boedel. De curator zorgt er vervolgens voor dat, binnen wettelijke regelingen, aan de schuldeisers kan worden uitgekeerd of dat een burger kan worden toegelaten tot een wettelijke schuldsanering.

Cijfers

De faillissementscijfers worden maandelijks gepubliceerd en zijn ook beschikbaar als open data. Daarnaast worden alle uitgesproken faillissementen opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert ook faillissementscijfers, op basis van de gegevens van de Rechtspraak. Door de gegevens van de Rechtspraak te koppelen met andere beschikbare informatiebronnen toont het CBS bijvoorbeeld ook informatie per bedrijfstak. Door verschillen in rekenmodellen kunnen de cijfers van het CBS verschillen met de cijfers op deze pagina.

Meer informatie: Faillissementscijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert ook faillissementscijfers (cbs.nl)U verlaat Rechtspraak.nl, op basis van de gegevens van de Rechtspraak. Door de gegevens van de Rechtspraak te koppelen met andere beschikbare informatiebronnen toont het CBS bijvoorbeeld ook informatie per bedrijfstak.

Door verschillen in definities en afbakeningen kunnen de cijfers van het CBS verschillen met de cijfers op deze pagina. Zo corrigeert het CBS haar aantallen faillissementen per maand voor het aantal zittingsdagen in de maand. De Rechtspraak doet dit niet.

Bron: Rechtspraak