De ontwikkelingen in het elektronische betalingsverkeer gaan snel.

De behoefte van de branche om haar uitgangspunten en doelstellingen gezamenlijk te verwoorden en uit te dragen en de wens van stakeholders als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en De Nederlandsche Bank (DNB) voor een aanspreekpunt, heeft tot de oprichting van de Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN) geleid. Op deze wijze ontstaat één spreekbuis naar belanghebbenden in de branche.

Met de oprichting van de VBIN is bepaald dat deze branchevereniging de formele vertegenwoordiging is voor het bevorderen van de belangen, zowel nationaal als internationaal, van de in de Wet op het financieel toezicht (Wft) bedoelde betaalinstellingen, elektronische geldinstellingen (EGI’s) en ondernemingen die het bedrijf maken van betaaldienstverlening in Nederland in het algemeen.

De nieuwe vereniging staat open voor vergunninghoudende betaalinstellingen en elektronische geld-instellingen, als wel overige partijen die zich bij de DNB/AFM (Autoriteit Financiële Markten) hebben gemeld, maar voorlopig nog zijn vrijgesteld van vergunning.

Michel van Westen, voorzitter: “In de komende maanden zal de vereniging zich vooral richten op haar rol als sectorvertegenwoordiger in relatie tot de overheid, overheidsinstellingen, organisaties met een publieke taak, als wel andere partijen. Dit zal de reputatie en de ontwikkeling van de betaalsector stimuleren”.

Kijk voor meer informatie op: www.vbin.nl

 

Bron: www.creditexpo.nl