Meer dan de helft van de Nederlandse, corporate CFO’s verwacht de komende 12 maanden een groei in hun omzet.

Ook waren zij in het vierde kwartaal van 2015 positiever over de huidige economische situatie. Ondanks deze positieve indicatoren, zijn de CFO’s nog terughoudend in het nemen van risico’s. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden.

Van de corporate CFO’s verwacht 52% hun omzet te zien stijgen in de komende twaalf maanden. In het derde kwartaal van 2015 bleef dit percentage nog steken op 44%. Ook zijn de CFO’s minder onzeker over de huidige economische situatie. 69% geeft aan onzeker te zijn, ten opzichte van 84% een kwartaal eerder. Frank Geelen, partner en CFO program lead Deloitte: “Op dit moment zijn de condities om te ondernemen redelijk gunstig. Zo zit de consumptie in de lift, blijft export een belangrijke driver, is de olieprijs laag en zijn de rentestanden nog steeds ongekend laag zodat groei goedkoop gefinancierd kan worden.”

Risicobereidheid

Ondanks dat de CFO’s positiever zijn over hun omzetverwachting en de huidige economische situatie, neemt hun bereidheid om balansgerelateerde risico’s te nemen bijna niet toe. In kwartaal 3 gaf 21% aan bereid te zijn risico’s te nemen en dit kwartaal ligt dit percentage op 24%. Geelen: “Onder CFO’s bestaan twijfels vanwege de afnemende groei van de wereldeconomie. Veel van de respondenten in ons onderzoek opereren in een internationale omgeving. Dat maakt ze voorzichtig om risico’s te nemen en te investeren.”

Volgens Wilten Smit, managing partner Financial Advisory Services Deloitte, uit deze voorzichtigheid zich ook op de fusie- en overnamemarkt: “Het realiseren van groei door fusies en overnames blijft voor de CFO een realistische optie, vanwege lage rentes en beschikbare financiering. Toch is het aantal CFO’s dat de komende 12 maanden meer transacties op de fusie- en overnamemarkt verwacht met 79% stabiel gebleven. Ook geven meer CFO’s aan van plan te zijn bedrijfsonderdelen af te stoten.”

Bron: Deloitte

Bron: Deloitte.n