De nieuwe generatie leiders van familiebedrijven kiest voor een eigen strategie en zet vooral in op groei, innovatie en verdere professionalisering van de governance.

De opvolgers hanteren een andere leiderschapsstijl en zijn bereid meer risico te nemen dan hun voorgangers. Het behouden en doorgeven van het familiale karakter van de onderneming blijft desalniettemin belangrijk. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Europese NextGen Survey 2016 van Deloitte.

Veranderingen

Er wacht de familiebedrijven in Europa een aantal veranderingen. Zo gaat 56% van de opvolgers aanpassingen doen aan de strategie van het familiebedrijf. “De globalisering van de economie heeft ook zijn weerslag op familiebedrijven. Veel gaan inzetten op expansie in zowel geografische markten als producten en diensten, aldus Mennolt Beelen, leider EMEA Family Business bij Deloitte. “Bij expanderende familiebedrijven hoort ook een andere manier van leiding geven, meent 80% van de opvolgers die zeggen minder paternalistisch te willen zijn dan hun voorgangers.” Tevens gaan opvolgers governancestructuren aanpassen en staan zij open voor het benoemen van niet-familieleden in het bestuur als daarmee de continuïteit van het familiebedrijf wordt gewaarborgd.

Innovatie en risico

Familiebedrijven staan in het algemeen te boek als weinig innovatief en risicomijdend. Beelen: “Dat beeld wordt in ons onderzoek tegengesproken. Bij maar liefst 60% is innovatie een top drie prioriteit. Volgens de opvolgers is meer dan 60% van hun familieleden zich terdege bewust van de mogelijkheden die innovatie biedt, maar is slechts 40% bereid de daarbij behorende risico’s te nemen. Vooral daar ligt een uitdaging voor de nieuwe generatie.” Toch vindt 55% van de opvolgers dat zij sneller innoveren dan de concurrentie en ziet 51% het risicoprofiel van de onderneming de komende jaren agressiever maar ook meer berekenend worden.

Familiekarakter

Een van de grootste uitdagingen voor opvolgers is het behouden van het familiale karakter van de onderneming en deze uiteindelijk door te geven aan de volgende generatie. Ook het formaliseren van de opvolging is een uitdaging. Van de onderzochte personen geeft ruim 60% aan op te volgen zonder formeel plan. Wel bereidt bijna de helft zich al voor op een rol in het familiebedrijf gedurende de jeugdjaren of tijdens de studie.

Over de NextGen Survey

De Europese NextGen Survey 2016 is een initiatief van Deloitte en werd door middel van diepte-interviews gehouden onder 92 opvolgers in 19 landen. Thema’s als opvolging, governance en innovatie waren onderwerp van gesprek. Het onderzoek vond plaats in de periode januari tot april 2016.

Bron: Deloitte.com