De NEVI PMI® van juli kwam uit op 67.4, het op twee na hoogste cijfer in de geschiedenis van de PMI. Het aantal nieuwe orders steeg in de op twee na grootste mate ooit, waarbij de exportorders zelfs meer toenamen dan in juni en het record van mei benaderden.

De toename van de productie nam iets af in vergelijking tot juni, maar bleef zeer groot. Omdat de productietoename achterbleef bij de groei van de orders, namen de achterstanden opnieuw fors toe en daalde de voorraad gereed product sterk. De uitbreiding van de werkgelegenheid was de negende op rij en een van de grootste ooit, zij het dat de toename minder groot was dan vorige maand.

De levertijden waren in juli wederom aanzienlijk langer en de producenten vergrootten hun buffervoorraad verder. De inkoopprijsinflatie bereikte voor de vierde achtereenvolgende maand een recordniveau en de verkoopprijsinflatie liet hetzelfde recordniveau zien als in juni. De bedrijven bleven positief over de komende 12 maanden, maar dit optimisme was wel het kleinst in vijf maanden.

Personeelstekort keert terug door snelle groei industrie

“Toeleveringsketens raakten in juli nog meer ontregeld door de overstromingen in Duitsland, België, Luxemburg en Nederland, wat in sommige regio’s leidde tot sluiting van fabrieken en stremming van vervoer over het spoor, de weg en de binnenwateren.” zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie. “Nu de productie zich heeft hersteld van het crisisjaar 2020 steekt ook een oud probleem opnieuw de kop op: personeelstekort. In juli nam de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie voor de negende maand op rij toe, in het hoogste tempo sinds 2018 bovendien. Sommige ondernemers geven aan nu al onvoldoende personeel te kunnen vinden. Gezien de snelle groei van de industrie verwacht ABN AMRO dat dit tekort verder toeneemt.”

Drie deelindices uitgelicht:

Productie

De productieomvang in Nederland steeg in juli opnieuw fors. Dit was de twaalfde maand op rij met een grotere productie en deze stijging was een van de grootste ooit. De seizoensmatig aangepaste Productie index bereikte het laagste niveau in vier maanden, maar bleef hoger dan in alle onderzoeksperiodes voorafgaand aan april. Er was in alle drie subsectoren sprake van een aanzienlijke toename van de productie. De grootste stijging werd genoteerd in de subsector halffabricaten en de kleinste door de producenten van investeringsgoederen.

.
image

Nieuwe exportorders

De internationale vraag naar in Nederland geproduceerde artikelen was in juli opnieuw groter en het aantal ontvangen nieuwe exportorders steeg voor de twaalfde achtereenvolgende maand. Deze stijging was iets groter dan in juni en kwam in de buurt van het recordniveau van mei. De respondenten maakten melding van vraag uit China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Scandinavië.

image

 

Werkgelegenheid

De Nederlandse productiebedrijven namen in juli opnieuw aanzienlijk meer personeel aan. De werkgelegenheid in de sector steeg voor de negende maand op rij en dit was een van de grootste stijgingen sinds het begin van dit onderzoek in 2000. De laatste onderzoeksperiodes met een vergelijkbare uitbreiding van de personeelsbestanden waren van eind 2017 tot het eind van het voorjaar van 2018. De grotere werkgelegenheid werd met name toegeschreven aan de grote vraag en investeringen in toekomstige groei. Er werd echter wel melding gemaakt van een tekort aan vakkundig personeel.

image

Orders blijven binnenstromen – NEVI PMI® juli 67.4

Zeist – De NEVI PMI® van juli kwam uit op 67.4, het op twee na hoogste cijfer in de geschiedenis van de PMI. Het aantal nieuwe orders steeg in de op twee na grootste mate ooit, waarbij de exportorders zelfs meer toenamen dan in juni en het record van mei benaderden.

De toename van de productie nam iets af in vergelijking tot juni, maar bleef zeer groot. Omdat de productietoename achterbleef bij de groei van de orders, namen de achterstanden opnieuw fors toe en daalde de voorraad gereed product sterk. De uitbreiding van de werkgelegenheid was de negende op rij en een van de grootste ooit, zij het dat de toename minder groot was dan vorige maand.

De levertijden waren in juli wederom aanzienlijk langer en de producenten vergrootten hun buffervoorraad verder. De inkoopprijsinflatie bereikte voor de vierde achtereenvolgende maand een recordniveau en de verkoopprijsinflatie liet hetzelfde recordniveau zien als in juni. De bedrijven bleven positief over de komende 12 maanden, maar dit optimisme was wel het kleinst in vijf maanden.

Personeelstekort keert terug door snelle groei industrie

“Toeleveringsketens raakten in juli nog meer ontregeld door de overstromingen in Duitsland, België, Luxemburg en Nederland, wat in sommige regio’s leidde tot sluiting van fabrieken en stremming van vervoer over het spoor, de weg en de binnenwateren.” zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie. “Nu de productie zich heeft hersteld van het crisisjaar 2020 steekt ook een oud probleem opnieuw de kop op: personeelstekort. In juli nam de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie voor de negende maand op rij toe, in het hoogste tempo sinds 2018 bovendien. Sommige ondernemers geven aan nu al onvoldoende personeel te kunnen vinden. Gezien de snelle groei van de industrie verwacht ABN AMRO dat dit tekort verder toeneemt.”

Bron: Nevi PMI