Steeds meer organisaties kampen met een afnemende groei, als gevolg van een groot tekort aan geschoold personeel. Zonder het personeelsbestand uit te breiden, lukt het deze organisaties nauwelijks extra opdrachten aan te nemen. Medewerkers binnen jouw organisatie zullen niet de eersten zijn, die kampen met een hoge werkdruk. Wie een blik werpt op het aantal beschikbare systeembeheerder vacatures of bijvoorbeeld vacatures voor ontwikkelaars, merkt al snel dat de vraag veel groter is dan het aanbod. Dit is in lijn met de gehele Nederlandse arbeidsmarkt, ook in diverse andere branches lukt het organisaties nauwelijks om nieuw personeel te vinden. 

Digitaliseren en automatiseren deel van de oplossing 

Niet alleen het inzetten op het werven van nieuw personeel helpt organisaties in hun groei; ook digitaliseren en automatiseren vormt een deel van de oplossing. Door processen te automatiseren kan een deel van het personeel elders binnen de organisatie worden ingezet. Houd er rekening mee dat er vaak een omscholingstraject benodigd is om personeel daadwerkelijk een nieuwe functie te kunnen geven. Start tijdig met zo’n traject, zodat het personeel direct inzetbaar is in een andere rol, zodra de automatisering van een proces afgerond is. Om processen te automatiseren zijn ICT beroepen onmisbaar. Huurt jouw organisatie IT’ers in, of kies je voor het structureel aannemen van deze mensen? 

Digitalisering zal de komende jaren doorzetten 

De kans is groot dat de digitalisering de komende jaren verder wordt doorgezet binnen organisaties. Onder meer de inzet van robotica lijkt aan populariteit te winnen; datzelfde geldt voor vormen van kunstmatige intelligentie. 

Bonussen voor medewerkers die personeel aanbrengen 

Organisaties proberen op verschillende manieren nieuw personeel te werven voor hun organisatie. Dit doen zij bijvoorbeeld door een bonus aan bestaande collega’s te bieden, op het moment dat zij erin slagen om een nieuw personeelslid aan te brengen. Zo worden collega’s gemotiveerd om vacatures binnen hun netwerk te delen. Groot voordeel van deze manier van werken is het feit, dat deze collega’s al een eerst schifting maken. Wie is geschikt voor een functie, wie kan beter doorzoeken naar een andere werkgever? Dit komt de kwaliteit van het personeelsbestand ten goede. 

Vitaliteit belangrijk onderdeel van secundaire arbeidsvoorwaarden 

Naast de mogelijkheid om collega’s een bonus aan te bieden als zij een nieuwe medewerker aanbrengen, is het zaak nog eens kritisch naar de secundaire arbeidsvoorwaarden te kijken. Vitaliteit is een steeds belangrijker onderdeel voor werkzoekenden. Bied hen bijvoorbeeld een abonnement voor de sportschool aan, of verzorg een gratis gezonde lunch.  

Bron: Lequal