Social media als onderdeel van de communicatiestrategie is bezig aan een gestage opmars binnen organisaties, maar er valt nog steeds veel te verbeteren.

Bij slechts 39% van de organisatie is social media structureel onderdeel van de communicatiestrategie. Organisaties missen bovendien de capaciteit (47%) en de kennis (44%) om social media actief in te zetten. Ambassadeurs voor social media binnen de organisatie zijn dé winfactor voor een succesvolle implementatie. Dit blijkt uit onderzoek van Yacht, detacheerder van interim-professionals.

In de periode december 2011 tot en met februari 2012 heeft Yacht (kantoor Utrecht) een onderzoek gedaan onder 35 van haar relaties uit de regio. Insteek van de kwalitatieve vraaggesprekken was de ervaring van organisaties met het gebruik van social media. In 2010 heeft Yacht een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Toen waren organisaties vooral op zoek naar de meerwaarde van social media.”Is het een hype of een blijvertje? En als we dan inderdaad het belang zien, waar dan te beginnen?”, waren toen de vragen die bleven hangen.

Organisaties boeken vooruitgang

Bijna twee jaar later blijken organisaties een stuk verder: inmiddels is 80% actief op social media, tegen 20% in 2010. Van deze 80% zit een groot deel nog in de experimentele fase; zij zijn vooral aan het zenden. Ongeveer 42% van de organisaties doet nog een schepje er bovenop: zij zoeken ook de interactie op. Maar de drempel naar de volgende fase is groot. Het echt integreren van social media binnen de bedrijfsprocessen is duidelijk de volgende uitdaging. Bij slechts 39% is social media onderdeel van de communicatiestrategie, 11% geeft aan nog helemaal geen strategie te hebben. “En het is juist van belang dat social media niet alleen binnen de communicatiestrategie wordt opgenomen, maar dat ook bijvoorbeeld ICT, klantenservice, HRM en medewerkers klaar zijn voor de dialoog met organisatiedoelgroepen,” aldus Michel Verdoold, competence director Marketing & Communicatie bij Yacht.

Gemis aan capaciteit en kennis

Organisaties geven aan hierin capaciteit (47%) en kennis (44%) te missen. Het zelf opzetten van social media activiteiten kost nu eenmaal tijd en inspanning en het is van belang kennis van de verschillende social media op te bouwen. Sommige organisaties huren tijdelijk iemand in, anderen nemen een bureau in de arm. Vooral budget krijgen blijkt lastig in deze tijden. Het draagvlak bij management en directie is daarbij van levensbelang. Michel Verdoold: “Organisaties die aangaven een ‘fan’ van social media in de directie te hebben, kregen gemakkelijker een budget voor de opstart en sneller draagvlak in andere lagen van de organisatie. Ambassadeurs binnen je organisatie lijken dus een winfactor voor de succesvolle implementatie van social media.”

Effect meten: 47% kijkt naar bereik

Return on investment – wat levert het op – blijkt ook belangrijk. Terwijl juist bij social media nog niet een gevestigde theorie bestaat om dat op juiste wijze te doen. Het is duidelijk dat de bevraagde organisaties hier ook mee worstelen: van de respondenten geeft 15% aan nog helemaal geen effectiviteit te meten, 47% kijkt naar bereik, 22% naar waardering en slechts een handvol kijkt echt naar het effect op (bedrijfs-)doelstellingen.

Michel Verdoold: “Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de organisaties die een speciaal team of persoon hebben aangesteld of tijdelijk hebben aangetrokken, met hun social media activiteiten sneller tot goede resultaten komen. Naar onze mening zou dat eerder tot die meetbare resultaten voor bedrijfsdoelstellingen kunnen leiden.”

 

Bron: APS