Bij het scheidsgerecht e-Court zijn nieuwe arbiters benoemd, onder wie twee recent afgetreden leden van de rechterlijke macht.

Het betreft:

Mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier (1950)

Ruud van Hövell tot Westerflier werd na een carrère in de advocatuur in 1993 benoemd tot bestuursrechter en later tot kantonrechter. Hij was vele jaren rechter in Limburg en de laatste jaren tevens vice-president van de rechtbank Maastricht. Hij zal zich buigen over zaken in arbitraal hoger beroep. Ruud van Hövell tot Westerflier over e-Court: “De meest ingrijpende en logische ontwikkeling in de rechtspraak van de afgelopen 50 jaar, waarvan de economische effecten aanzienlijk zullen zijn.”

Mr. H.D.W. Klein Breteler (1941)

Henk Klein Breteler was sinds 1994 raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Gravenhage en sinds 2003 tevens vice-president. Hij zal zich eveneens buigen over zaken in arbitraal hoger beroep. Henk Klein Breteler over e-Court: “Ik ben onder de indruk van datgene wat e-Court al tot stand heeft gebracht. Ik denk zeker dat het toekomst heeft voor eenvoudige geschillen.”

Mr. Juul J.F. van de Voort (1972)

Juul J.F. van de Voort is sinds 1998 advocaat. Gedurende de afgelopen jaren deed hij ervaring op als lid van de Commissie van Toezicht van de Justitiële Inrichtingen Vught en de daarbij behorende functie van beklagrechter. De keuze voor een functie als arbiter
bij e-Court werd mede ingegeven door het feit dat e-Court een aantal door hem ervaren bezwaren van de reguliere civiele rechtspraak wegneemt. Van de Voort over e-Court: “De procedure is kort, de kosten zijn laag en er wordt een inhoudelijk kwalitatief gelijkwaardig oordeel geveld. Een enorme winst als het gaat om transparantie en eenvoud.”

Over e-Court

De Stichting e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor de overheidsrechtspraak. De zaken waarover e-Court uitspraak kan doen variëren van incasso-zaken tot arbeidsconflicten alsmede alledaagse geschillen met een hoofdsom van maximaal € 100.000.

e-Court onderscheidt zich door efficiëntie: een transparante procedure met een vaste doorlooptijd. De procedure wordt gevoerd via internet. De proceskosten zijn laag en staan in gunstige verhouding tot de hoofdsom. Met vragen kunnen betrokkenen terecht bij de Servicedesk van de afdeling procesbewaking van e-Court.

De arbiters hebben minimaal 15 jaar relevante juridische ervaring waarvan een deel als advocaat, rechter of notaris. De onpartijdigheid en de kwaliteit van de arbitrale vonnissen is gewaarborgd door het procesreglement en de gedragscode voor arbiters. Op de kwaliteit van de vonnissen en de onpartijdigheid wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

 

Bron: www.creditexpo.nl