De overheidssteun wegens de coronacrisis leidt tot een tsunami van ruim 3.800 faillissementen. Dit blijkt uit een data-analyse van ruim 3 miljoen organisaties uitgevoerd door Altares Dun & Bradstreet. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal faillissementen laag, zelfs lager dan voor de coronacrisis. Dit is een gevolg van de overheidssteun die ervoor moet zorgen dat de normaliter gezonde organisaties tijdens de crisis overeind blijven. Een bijeffect van deze steunpakketten is dat financieel ongezonde organisaties ook niet failliet gaan. Er zijn tot nu toe 3.800 minder faillissementen geweest dan dat Altares Dun & Bradstreet eerder voorspeld heeft op basis van de ontwikkeling van het BBP. De verwachting is dat deze 3.800 faillissementen zich in een tsunami zullen voltrekken wanneer de overheidssteun wegvalt.

Tweede klap op economie veroorzaakt bijna 3.300 faillissementen extra

Niet alleen wordt er een tsunami aan faillissementen verwacht. Nu de zogenaamde ‘tweede-golf’ zijn intrede heeft gedaan, wordt er gevreesd voor een tweede (intelligente) lockdown en daarmee ook een tweede klap op de economie. Wanneer dit gebeurt, is er sprake van een double dip. Bij een double dip, gebaseerd op het geschetste scenario van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD), worden er in de 12 maanden vanaf oktober 2020 maar liefst 14.789 faillissementen verwacht. Dat aantal ligt ruim 3.300 faillissementen hoger dan bij een single dip (11.496 faillissementen). Behalve dat het absolute aantal faillissementen bij de double dip hoger is dan bij een single dip, is er ook een snellere toename van het aantal faillissementen te zien. Dat heeft onder meer te maken met de veel matigere groei van de economie in 2021 die bij een double dip voorspeld wordt.

Transport, industrie, bouw en groothandel meest risicovolle sectoren

Vanuit relatief oogpunt, zijn de transport, industrie, bouw en groothandel de meest risicovolle sectoren, bij zowel een single als double dip. Zo is het risico op een faillissement in de transport bij een single dip 0,96 procent en bij een double dip zelfs 1,22 procent. Een double dip veroorzaakt de hoogste stijging van het risico in de sector industrie. Daar bedraagt het risico op een faillissement bij een single dip 0,63 procent, vrijwel identiek aan bouw en groothandel (beide 0,65%). Bij een double dip neemt het risico in de vergelijkbare sectoren toe tot 0,83 (groothandel) en 0,84 procent (bouw), waar het bij de industrie stijgt tot 0,92 procent. Daarmee heeft een double dip in deze sector relatief de meeste impact.

Barry de Goeij, data scientist bij Altares Dun & Bradstreet: “De media kopt veelvoudig dat het aantal faillissementen lager is dan voorheen. Men verwacht dat dit stilte voor de storm is. Onze voorspellingen bevestigen dat. Het door ons ontworpen model dat faillissementen voorspelt op basis van het BBP, heeft in het verleden altijd zo goed als gelijk gelopen met het daadwerkelijke aantal faillissementen. Ondanks dat de huidige economische situatie nog niet eerder heeft plaatsgevonden, vertrouwen we op onze expertise en cijfers. Dat maakt dat wij ervan uitgaan dat de uitgestelde faillissementen daadwerkelijk zullen plaatsvinden, alleen dan op een later moment.”

Over onderzoek

Data scientists analyseerden de historische relatie tussen het aantal faillissementen en de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Hiervoor werden de bedrijfsdata van miljoenen organisaties gebruikt in combinatie met de werkelijke ontwikkeling van het BBP. Op basis van deze analyse werd vervolgens een econometrisch model ontwikkeld. Met een goede inschatting van de ontwikkeling van het BBP als basis, kan dit rekenmodel voorzichtig het aantal faillissementen in de nabije toekomst voorspellen. Download hier het hele rapport: https://www.altares.nl/nieuws/persbericht/overheidssteun-leidt-tot-een-tsunami-van-3800-faillissementen/

Afgelopen juli publiceerden Altares Dun & Bradstreet een rapport met te verwachten faillissementen naar aanleiding van de eerste lockdown. Dat rapport baseerden we op de door de Europese Commissie ingeschatte ontwikkeling van het BBP. Ditmaal hanteren we echter een inschatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), omdat zij als een van de weinigen ook een inschatting geven van een double dip. De OECD voorspelt een teruggang van het Nederlandse BBP in 2020 met 8,1 procent bij een single dip, gevolgd door een redelijke groei van 6,56 procent in 2021. Bij een double dip daalt het BBP volgens hen 9,96 procent in 2020 en is er een veel magerder groei van 3,37 procent in 2021.

Bron: Dunbradstreet, Altares