Per 01-01-2018 is de hoogte van de volgende proceskosten gewijzigd:

 • Griffierechten sector kanton
 • Griffierecht sector civiel
 • Griffierecht gerechtshoven
 • Griffierecht Hoge Raad
 • Deurwaarderskosten (BTAG)

De wettelijke rente is niet gewijzigd. Dit geldt zowel voor de wettelijke handelsrente als voor de reguliere wettelijke rente.

Proceskostenoverzicht

De proceskosten per 01-01-2018 zijn verzameld in één overzicht. Het overzicht bevat in totaal meer dan 150 verschillende tarieven. Behalve de laatste tarieven bevat het overzicht ook verwijzingen naar de bronnen op rechtspraak.nl en naar de relevante aanbevelingen van het LOVCK.

Wat bevat het overzicht wel?

Het overzicht bevat de volgende proceskosten:

 • Griffierechten sector kanton
 • Griffierechten sector civiel
 • Griffierechten gerechtshoven
 • Deurwaarderskosten (BTAG)
 • Gemachtigdensalaris (sector kanton)
 • Liquidatietarief (rechtbanken en gerechtshoven)
 • Nasalaris en nakosten

Daarnaast bevat het overzicht voor de volledigheid ook de hoogte van de:

 • Wettelijke rente (van 2010 tot en met 2018)
 • Incassokosten

Wat bevat het overzicht niet?

Het overzicht bevat uitsluitend de proceskosten in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep. Het overzicht bevat niet de griffierechten voor bestuurszaken, belastingzaken of cassatie. Ook de indicatietarieven voor IE-zaken zijn niet in het overzicht verwerkt.


Download

Download het proceskostenoverzicht 2018 in PDF

Bron: e-Legal incasso advocaten

Gerelateerd: nieuwe regels bij schulden en incassokosten overheid in 2018