MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen voorstellen om het opbouwen van pensioen in eigen beheer (PEB) af te schaffen ’ten stelligste’ af.

De ondernemersorganisaties vinden het van groot belang dat het geld voor de oudedagsvoorziening van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) binnen de onderneming kan blijven voor het doen van investeringen. De enige realistische optie is volgens hen het ombouwen van het pensioen in eigen beheer tot oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil van de Tweede Kamer weten of die voor afschaffen of OSEB is.

Loonbelasting

De afkoopmaatregel die het kabinet voor ogen heeft, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW ‘volstrekt onwenselijk’. Die zou betekenen dat er 10 tot 13 miljard euro aan loonbelasting moet worden betaald over de pensioenvoorzieningen die dan vrijvallen. Dat zou neerkomen op gemiddeld 70.000 tot 85.000 euro per onderneming. Het gaat hier om vermogen dat ‘vastzit’ in bedrijfsmiddelen en noodzakelijk is voor het runnen van de onderneming.

Externe uitvoerder

Ook het onderbrengen van de pensioenvoorziening bij een externe pensioenuitvoerder is geen optie voor de ondernemersorganisaties. Dan zou in één keer gemiddeld 200.000 euro uit het vermogen van een bedrijf verdwijnen. De dga’s van 150.000 ondernemingen reserveren jaarlijks 2 miljard euro voor pensioen in eigen beheer. Investeringen die hiermee worden gedaan, worden gefinancierd met nog eens 2 miljard vreemd vermogen. In totaal gaat het dus om 4 miljard euro per jaar die minder geïnvesteerd kan worden in de Nederlandse economie.

Bron: MKB Nederland