Persoonlijkheid bepaalt in grote mate de financiële keuze van mensen. Zo boekt de Nederlander zijn vakantie het liefst ruim van te voren, stelt hij vooraf een vakantiebudget vast en wijkt daar niet of nauwelijks vanaf.

Een reisverzekering is voor bijna 80% van de Nederlanders belangrijk, in Europa ligt het gemiddelde van het aantal afgesloten reisverzekeringen op 55%. Dit blijkt uit een onderzoek in tien Europese landen van bureau Epiphany in opdracht van ING Verzekeringen.

De ‘financiële persoonlijkheid’ zegt iets over de mate waarin mensen keuzes maken met hun hoofd of hun hart en hoe ze met risico’s omgaan. Op www.financielepersoonlijkheidstest.nl kunnen consumenten uitvinden wat hun eigen persoonlijkheid is en hoe ze nog bewuster met risico’s en geld kunnen omgaan. Het onderzoek laat zien dat de Nederlander de minste risico’s neemt; ze zijn verstandiger en meer visionair ingesteld dan andere Europeanen die zijn onderzocht.

Nederlanders kiezen meer met hun hoofd dan met hun hart, gaan relatief gezien het meest rationeel en verantwoord met geld om en nemen alleen gecalculeerde risico’s. Ook is te zien dat sparen de Nederlander in het bloed zit. Ruim zestig procent van onze landgenoten spaart. Dat percentage ligt een stuk hoger dan het gemiddelde van een tiental andere landen in Europa. Schulden vinden we minder belangrijk; een financieel extraatje gebruiken we bovendien niet om onze schulden af te lossen.

Minder buffers en afnemende financiële intelligentie…

Net als in andere Europese landen is onze financiële intelligentie de afgelopen twee jaar verder afgenomen.78% van de Nederlanders heeft nog steeds grote moeite een aantal eenvoudige vragen over sparen, rente en inflatie goed te beantwoorden. Twee jaar geleden lag dit percentage nog op 68%. Ten opzichte van de andere landen doet Nederland het overigens niet slecht.

Hetzelfde beeld is te zien rond het aanhouden van een stroppenpot. Ten opzichte van twee jaar geleden zijn er meer Nederlanders (29% in 2012, 26% in 2010) die geen buffer hebben om drie maanden door te komen, mocht het inkomen ineens wegvallen. In de andere onderzochte Europese landen liggen deze percentages hoger. Grieken en Nederlanders lijken op het gebied van budgetten maken meer op elkaar dan je zou verwachten. Ten minste, als ze op vakantie gaan; ze houden zich beiden (50%) aan de gemaakte afspraken. Met korte termijn planningen gaan de Grieken en de Nederlanders gelijk op alleen houden de Nederlanders het wel langer vol.

Over de Financiële Persoonlijkheidstest

De ‘Financiële Persoonlijkheidstest’ helpt consumenten bewuster te worden van hun eigen gedrag. Waar persoonlijkheid iets zegt over hoe iemand in het leven staat, kan de financiële persoonlijkheid voorspellen hoe mensen op basis van hun persoonlijkheid gewend zijn om te gaan met risico’s en financiële keuzes. Dit geldt voor de korte termijn: bijvoorbeeld hoe mensen met geld omgaan rond hun vakantie. Maar ook voor de langere termijn: hoe mensen hun pensioen regelen, in welke mate ze risico’s wensen te nemen en in hoeverre ze zich willen verzekeren. De test is gebaseerd op een onderzoek door Epiphany dat is uitgevoerd onder 5.000 respondenten in 10 landen waar ING Verzekeren actief is (Nederland, Polen, Spanje, Griekenland, Turkije, Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië en Slowakije).

Bron: APS