Vanaf 1 januari 2016 biedt de rechtbank Rotterdam in bepaalde categorieën zaken de mogelijkheid om de procedure in het Engels te voeren.

Het gaat om zaken op het gebied van het zee- en vervoerrecht of de internationale handelskoop.

De maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam is gespecialiseerd in dergelijke zaken, en juist in die zaken zijn vaak internationale partijen betrokken. In zulke zaken kunnen partijen gezamenlijk kiezen voor een Engelstalige behandeling.

Het gaat hier om een pilot. De rechtbank Rotterdam hoopt hiermee nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de internationale handel. De pilot geldt voorlopig voor anderhalf jaar.

Kijk hier voor de geldende procesregels in het Nederlands en in het Engels

Bron: www.rechtspraak.nl