Om een rem te kunnen zetten op de explosieve groei van problematische schulden hebben schuldhulpverleningsorganisatie PLANgroep en incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn een nieuwe onderneming opgericht onder de naam DebtSupport.

Deze joint venture richt zich op vroegsignalering van schulden en het oplossen daarvan door bijvoorbeeld het aanbieden van betalingsregelingen, budgetcoaching en budgetbeheer. Er is grote behoefte aan deze nieuwe dienstverlening: 1 op de 6 huishoudens in Nederland loopt gevaar in de schulden te geraken. Bij de Aedes-corporatiedag op 30 mei presenteert DebtSupport officieel de nieuwe dienstverlening die zich vooral richt op woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en hypotheekverstrekkers.

DebtSupport wordt actief in het traject voorafgaand aan de fase waarin vorderingen uit handen worden gegeven aan incassobureaus of deurwaarders. Volgens directielid Michel van Leeuwen van Flanderijn krijgt zijn organisatie steeds vaker te maken met schuldenaren die wel willen, maar gewoonweg niet kunnen betalen. Directeur Anne-Mieke de Peuter van PLANgroep ziet dat veel van dit soort gevallen in een schuldhulpverleningstraject belanden terwijl dit voorkomen had kunnen worden door eerder in te grijpen.

Van Leeuwen: “Inmiddels lopen meer dan 1 miljoen huishoudens in Nederland het gevaar om in de problematische schulden te raken. We zien steeds meer nieuwe debiteuren. Actie is dus hard nodig. Het ligt voor de hand om te kijken of er alternatieve mogelijkheden zijn om vorderingen te kunnen incasseren zonder dat dit direct met extra incassokosten gepaard gaat. Wij denken dat veel Nederlandse gezinnen geholpen zijn met advies en ondersteuning vóór dat de deurwaarder aan de deur staat of loonbeslag wordt gelegd. Dan is het namelijk vaak al te laat en volgt bij problematische schulden een langdurig traject van schuldhulpverlening.”

Boter bij de vis

De aanpak van DebtSupport verschilt wezenlijk van een schuldhulpverleningstraject omdat het traject relatief kort is en zeer strak wordt gemonitord. Anne-Mieke de Peuter: “Opdrachtgevers die DebtSupport inschakelen kunnen er vanuit gaan dat we direct bij hun klanten aan de lijn hangen zodra er een betalingsachterstand ontstaat. Dus niet pas ingrijpen als er drie maanden geen huur of premie is betaald, maar al na een paar dagen. En dan is het boter bij de vis: wat moet er gebeuren om de financiële huishouding weer op de rails te krijgen, zodat het normale betalingsritme weer zo snel mogelijk kan worden hervat.”

DebtSupport wordt op 30 mei officieel gelanceerd en maakt gebruik van de systemen en expertise van PLANgroep, een organisatie die een breed pakket aan diensten rondom schulphulpverlening aanbiedt aan gemeenten, schuldeisers en werkgevers. Flanderijn brengt in DebtSupport specifieke kennis in over het pre-incassotraject. Van Leeuwen: “En natuurlijk blijft de deurwaarder of het incassobureau de stok achter de deur, want als blijkt dat een schuldenaar uiteindelijk niet wil betalen gaat de opdrachtgever gewoon over tot incasso. DebtSupport is een verrijking, geen vervanging van het incassotraject.”

De Peuter: “DebtSupport houdt zich niet bezig met schuldhulpverlening maar zorgt er wel voor dat alleen de echt problematische schuldensituaties bij schuldhulpverlening terecht komen. Escalatie kan op deze manier worden voorkomen. Ons gezamenlijk doel blijft dat rekeningen gewoon worden betaald, maar wel op een sociaal maatschappelijk verantwoorde wijze.”

Bron: www.creditexpo.nl