Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt de stijging van de opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met 3,86 procent te hoog.

De gemeenten overschrijden daarmee de norm (2,7%) die daarvoor was gesteld: 3% minus de correctie in verband met de overschrijding in 2012. Alle gemeenten samen halen daarmee meer OZB op dan is toegestaan. Voor de minister is dat aanleiding voor bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarmee reageert de minister op de vandaag bekend geworden cijfers van Coelo over de gemeentelijke lasten.

Positief is dat uit de cijfers van Coelo blijkt dat de stijging van het totaal van de gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, met 1,9 procent onder de inflatie blijft. De beperkte stijging van de woonlasten komt doordat de afvalstoffenheffing is gedaald en de rioolheffing maar beperkt is gestegen.

Bron: Rijksoverheid.nl