Maatschappelijk Adviesbureau Purpose maakt zich hard voor de landelijke doorbraak van sociale incasso. Maar het blijkt nog vaak een zoektocht om van ambitie naar praktijk te komen. Om van sociaal incasseren de nieuwe werkwijze te maken is er behoefte aan goede praktijkvoorbeelden, betere cijfers en praktische instrumenten. Die ontwikkelen wij samen in het nieuwe online platform ‘Sociaal Incasso-professionals’. Onderaan dit artikel vertellen we je er meer over. Maar eerst een paar concrete voorbeelden van stappen die je relatief snel kunt zetten.

Voorkomen is beter dan genezen: drie quick-wins

Een vrij laagdrempelige manier om als schuldeiser verantwoordelijkheid te nemen is door middel van preventie: zorg dat je het jouw klanten zo makkelijk mogelijk maakt om hun rekening snel te betalen. Maar vooral: probeer te voorkomen dat iemand die wellicht niet kán betalen een schuld bij je opbouwt. Daar heb je als schuldeiser zelf ook profijt van: de kans dat er betaald wordt neemt toe én je hoeft minder tijd en middelen te besteden aan het incassoproces. Hieronder drie quick-wins op het gebied van preventie in het incassoproces.

  1. Geef klanten meer regie over wanneer ze betalen

De meeste mensen krijgen hun inkomen op een vaste dag in de maand. Hoe langer geleden dat is, hoe lastiger het voor veel mensen wordt om (grote) bedragen te betalen. Zo kan iemand in achterstand komen, met bijkomende kosten als gevolg, terwijl hij op een ander moment in de maand misschien veel minder moeite heeft om op tijd te betalen. Geef daarom klanten meer regie over wanneer het geld afgeschreven wordt.

  1. Pas je tone-of-voice naar je klanten aan en moedig aan hulp te zoeken

We zien helaas nog vaak betalingsherinneringen voorbij komen die vooral overkomen als een dreigement, met een focus op de negatieve gevolgen van niet-betalen. We weten dat mensen met geldzorgen geneigd zijn om hun problemen te vermijden en dat de drempel om hulp te zoeken erg hoog is door schaamte. Een bestraffende insteek is dan ook niet de beste manier om klanten aan te zetten tot het ondernemen van actie. Moedig in plaats daarvan iemand aan om contact op te nemen, bijvoorbeeld door het benoemen van de positieve gevolgen.

  1. Maak klanten bewust van de risico’s van kopen op afbetaling

Door de opkomst van ‘buy now, pay later’ sluit bijna iedereen met één druk op de knop een lening af of koopt iets op afbetaling. Jongeren en kwetsbare groepen overzien niet altijd de gevolgen hiervan. Biedt daarom informatie aan over de rechten en plichten van betalen op rekening en laat klanten daar ook op intekenen. Zie je in jouw database dat een klant een moeizaam betaalverleden heeft? Vraag je dan af of die klant wel de optie moet krijgen om achteraf te betalen, of dat het beter is om de klant te behoeden voor schulden[1].

Met dit soort maatregelen kun je voorkomen dat klanten met steeds hoger oplopende schulden in het incassoproces terechtkomen. En dat betaalt zich terug: in meer klanttevredenheid en minder proceskosten voor incasso. Ook aan je imago als maatschappelijk verantwoorde organisatie kan preventie een flinke boost geven. Door een socialer incassoproces met goede preventieve maatregelen help je dus niet alleen jouw klanten, maar ook jouw organisatie.

Sociaal Incasso-professionals brengt de doeners van de incassowereld samen

Het uitwisselen van praktische voorbeelden zoals hierboven zou dagelijkse praktijk moeten zijn in de incasso-wereld van nu. Daarom ontwikkelden wij een online omgeving waar de doeners van de sociale incasso-wereld bij elkaar komen: om tools te ontwikkelen en om van en met elkaar te leren. SI-professionals bestaat uit leden van private en (semi-)publieke schuldeisers, ketenpartners en andere partijen uit de wereld van sociaal incasseren. We stappen over de grenzen van onze sectoren heen en helpen elkaar zo een stap verder.

Tools: We ontwikkelen samen praktische instrumenten die alle leden van SI-professionals vrij kunnen gebruiken: de ‘Sociale Incasso Toolbox’. Zoals instrumenten die helpen keuzes te maken, resultaten te berekenen, inzichten onder klanten te verzamelen of betere afspraken te maken met je incassopartners. Denk bijvoorbeeld aan de bekende Meetlat Sociale Incasso die je inzicht geeft in waar je staat met sociaal incasseren en je helpt als organisatie een nieuwe ambitie te formuleren. In de toolbox vind je de nieuwste versie, met een handige online invultool.

Leeromgeving: Op SI-professionals ontmoeten we elkaar in inspirerende trainingen en online sessies, waarin we van en met elkaar leren. We gaan in dialoog over casuïstiek en beleid. Experts voeden ons met de laatste inzichten over klantgedrag of wet- en regelgeving. We agenderen wat vanuit de praktijk blijkt dat anders moet.

Probeer SI-professionals tot eind van het jaar vrijblijvend uit en neem deel aan één van de geplande kennissessies!

Nieuwsgierig geworden naar SI-professionals en de instrumenten in de Toolbox?

Bezoek op de Credit Expo onze stand (nr 30) voor meer informatie, een SI-professionals demo, speel het Meetlat-spel of kom naar onze presentatie (15.30 uur, zaal Dexter 28).

Of neem contact op met Sylvia de Bruijn s.de.bruijn@purpose.nl

Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo Nederland 2023 (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).

Bron: Credit Expo / Purpose

[1] In de nieuwe gedragscode van ‘buy-now-pay-later’ is preventie opgenomen als good practice: een stap in de goede richting