Payrollbedrijf Please gaat medewerkers met financiële problemen actief helpen met het op orde brengen van hun huishoudboekje.

Payrollers die dreigen geconfronteerd te worden met een (loon)beslag of advies willen over financiële problemen kunnen vanaf nu vrijwillig een beroep doen op een landelijk netwerk van budgetcoaches. Het is voor het eerst dat een payrollorganisatie een dergelijke dienst aanbiedt. De kosten van het coachingtraject komen ten laste van Please.

Please wil op deze manier het almaar stijgend aantal loonbeslagen terugdringen. Vorig jaar al constateerde de organisatie dat steeds meer schuldeisers steeds vaker beslag op inkomen leggen. De payrollorganisatie is bezorgd over deze ontwikkeling, aangezien dit de privésituatie van de medewerker onder druk zet en het correct afhandelen van loonbeslag veel extra tijd en energie vraagt van de organisatie.

Please-directeur Hans van de Ven: “Tot voor kort voerden wij slechts enkele tientallen loonbeslagen per jaar uit. Inmiddels zijn dit er meer dan honderd per jaar, met een stijgende trend. Het betreft nu al ongeveer 3% van het personeelsbestand van Please. Koplopers zijn de zorgverzekeraars en het UWV, die langs deze weg teveel ontvangen uitkeringen terugvorderen.”

De nieuwe regeling gaat per direct in (januari 2013) en wordt aangeboden via budgetcoach Francine Nijkamp van Ri-organizing. Deze zet op haar beurt een netwerk van collega-budgetcoaches in om landelijke dekking te kunnen garanderen. Volgens Nijkamp kunnen de payrollers rekenen op een volwaardig persoonlijk budgetcoachingstraject met onder meer een telefonische intake, een intakegesprek bij de medewerker thuis, hulp bij het ordenen van de administratie, het maken van een huishoudboekje en het opstellen van een persoonlijk en op maat gesneden plan van aanpak met advies over vergoedingen en regelingen waarvan een medewerker gebruik kan maken.

Nijkamp: “Als het goed gaat en er voldoende bereik is, volgt een tweede huisbezoek om de status te bespreken en te bekijken of de medewerker nu zelfstandig financieel uit de voeten kan. Tussentijds is er steeds begeleiding voor vragen en advies.”
Betrokken

Please Payroll koos voor Ri-Organizing als partner omdat deze organisatie medewerkers thuis gericht en op maat begeleiding biedt. Hans van de Ven: “Door deze vorm van hulp blijven wij als juridisch verantwoordelijke werkgever bij de zaak betrokken. Dat is van belang want ervaring leert dat ondersteuning door de werkgever de motivatie van de medewerker vergroot. Overigens is het wel zo dat de budgetcoach totale vertrouwelijkheid hanteert, wij zullen niet op de hoogte zijn van wat er inhoudelijk exact speelt bij de medewerker.”

Bron: APS