De gemiddelde betalingstermijn is voor het eerst sinds lange tijd weer naar beneden bijgesteld naar gemiddeld 29 dagen. Dit blijkt uit de tiende Credit Management Trendmeter van OnGuard. Positieve geluiden in de markt sterken het bedrijfsleven om zich strenger op te stellen naar niet betalende klanten. Bijna een derde van de credit managers is licht positief over de betalingsmoraal en verwacht dat deze in de toekomst zal verbeteren.
Positieve geluiden in de markt
Verschillende ontwikkelingen in de markt maken het bedrijfsleven weer optimistischer over de toekomst. Zeven van de tien credit managers ziet het gemiddeld aantal dagen dat een rekening openstaat weer afnemen of gelijk blijven. Ook het aantal faillissementen in de keten zakt: 42% van de credit managers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met faillissementen in de keten; in september vorig jaar lag dit percentage nog op 60.
Het vertrouwen in de toekomst lijkt dus weer toe te nemen en dit maakt dat de credit manager weer positief is over de Nederlandse betalingsmoraal: 70% verwacht dat de betalingsmoraal in de nabije toekomst gelijk blijft of verbetert.

Bedrijven worden weer strenger ten aanzien van niet betalende klanten
Het aantal dagen dat een rekening openstaat is langzaam aan het zakken. Stond een half jaar geleden een rekening nog gemiddeld 61 dagen open, dat is nu gezakt naar gemiddeld 58 dagen. Het sneller innen van uitstaande facturen levert al gauw vele euro's op. Enerzijds betalen klanten sneller de rekening, anderzijds stellen bedrijven zich strenger op naar niet-betalende klanten. Sinds lange tijd zijn de gemiddelde gestelde betaaltermijnen richting klanten naar beneden geschroefd van 31 naar 29 dagen.

"Het is goed dat bedrijven weer wat strenger worden richting de klanten", aldus Edwin Merk, Commercieel Directeur van OnGuard. "In de hevigste periode van de crisis werden betaaltermijnen vaak gebruikt om de eigen liquiditeit op orde te houden. Vooral kleinere bedrijven waren hier vaak de dupe van. Het is goed dat de maatregelen van de overheid en partijen als het MKB lijken aan te slaan. Uiteindelijk heeft het MKB, de motor van de economie, hier het meeste baat bij."

Een samenvatting van het onderzoeksrapport, inclusief verantwoording van de onderzoeksopzet, is op aanvraag beschikbaar via: saskia.van.oirschot@onguard.com  

Bron: creditexpo.nl