Het jaar 2023 was een turbulent jaar met hoge energieprijzen en inflatie die de kosten van levensonderhoud verhoogden. De gevolgen waren voelbaar in de portemonnees van huurders van Centrada, waarbij velen voor moeilijke keuzes werden gesteld. Dankzij een preventief incassobeleid gericht op vroegsignalering en persoonlijk contact is het aantal huisuitzettingen in 2023 licht gedaald.

Ondanks de uitdagingen bleef het aantal betalingsachterstanden in 2023 stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar. Het aantal betalingsregelingen steeg licht. In vijf gevallen was het nodig om over te gaan tot huisuitzetting. In 2022 was dit nog zes keer.

Huurders waarderen de incassodienstverlening

In 2023 heeft Centrada opnieuw de klanttevredenheid over incassodiensten laten onderzoeken door KWH, het landelijke kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. Resultaten tonen positieve feedback, met huurders die vooral tevreden zijn over de dienstverlening bij het betalen van de huur en het contact met de corporatie (beide een 7,8) en over de geboden oplossingen (8,2). De hoge waardering benadrukt de voortdurende inzet van Centrada voor klanttevredenheid en kwalitatieve incassodiensten. Sinds 2021 draagt Centrada het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren, wat garant staat voor het beperken van kosten voor schuldenaren en het vermijden van onnodige kosten.

Open communicatie essentieel bij geldzorgen

Huurders worden aangemoedigd direct contact op te nemen bij betalingsproblemen. Henk Dijk, teamleider Incasso bij Centrada, stelt dat open communicatie essentieel is voor effectieve hulpverlening. Centrada wil in gesprek om oorzaken te achterhalen en samen met de huurder oplossingen te vinden, met als doel stress te verminderen, waardoor mensen weer ruimte krijgen om hun financiën op orde te brengen

Maatwerk door samenwerking

Naast vroegsignalering en persoonlijk contact is een nauwe samenwerking met maatschappelijke partners van groot belang. Centrada werkt nauw samen met het IDO, stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), het Leger des Heils, wijkteams en de gemeente Lelystad. Ook zet Centrada instrumenten in zoals De VoorzieningenWijzer, een initiatief van gemeente Lelystad, MDF en Centrada. De VoorzieningenWijzer helpt mensen geld te besparen door optimaal gebruik te maken van toeslagen en gemeentelijke regelingen en kritisch te kijken naar bijvoorbeeld de zorgverzekering en het energiecontract. Via www.datgeldtvoormij.nl/lelystad kan iedere bewoner van Lelystad die daar behoefte aan heeft een gesprek aanvragen.

bron: Centrada