Ymere heeft als een van de grootste woningcorporaties in Nederland haar incassobeleid bijgesteld. Meer dan ooit staat preventie en sociale betrokkenheid voorop om te grote betalingsachterstanden bij de huurders te voorkomen.

Vastgoedjournaal had hierover een gesprek met Henk Pauw, als Manager Gebiedsbeheer verantwoordelijk voor het huurincassobeleid bij Ymere in Amsterdam en Leonie Snijder van Snijder Gerechtsdeurwaarders, een gespecialiseerd deurwaarderskantoor met diverse corporaties – waaronder overigens niet Ymere – als klant.

Pauw: “Na de fusie met Woonmaatschappij per 1 januari 2008 is de combinatie verder gegaan onder de naam Ymere met nu 82.500 woningen in portefeuille. Vanaf dat moment is het woningvastgoed van beide organisaties in elkaar geschoven plus de centrale stafafdelingen. Een verschil was dat het oude Ymere een centraal incasso kende waarbij de financiële afdeling samen met de incasso was georganiseerd.

Bij onze partner Woningmaatschappij was de incasso juist decentraal georganiseerd en ondergebracht bij de beheerafdelingen die dichter bij de huurders zaten. In de fusie is door Ymere nadrukkelijk gekozen voor lokale verankering. Een onderdeel daarvan is dat de huurincasso dichter bij de uitvoering en klant is ondergebracht. Preventie en gerichte benadering stonden dus hierbij centraal. Het komt er dus op neer dat het huidige Ymere het decentrale model van fusiepartner Woonmaatschappij heeft overgenomen.
Dat is goed uitgepakt.”

Volgens Pauw wordt het grote bulkwerk van standaardhandelingen zoals het versturen van acceptgiro’s en de eerste aanmaning (na 15 dagen) bij te late betalingen nog steeds centraal geregeld. Pauw: “Ook de standaardvragen worden adequaat beantwoord door onze goed ingerichte callcenter waar klanten met al hun vragen terecht kunnen. Bij niet-routinematige zaken wordt de klant direct doorverbonden met de huurincassomedewerkers van de betreffende locatie. Zij kunnen maatwerk leveren omdat zij immers kort op hun klanten – de huurders – staan en ook directe contacten hebben met onze consulenten gebiedsbeheer. In de huidige crisistijd wanneer meer huurders in financiële problemen terechtkomen is dat een groot voordeel. ”

Minder huisuitzettingen

Snijder ziet dit patroon bij meer corporaties voorkomen: “Vooruitlopend op de crisis zien we dat veel corporaties hun incassobeleid al hebben aangescherpt om huisuitzettingen bij hun huurders te voorkomen. Woningcorporaties hebben immers een kwetsbare klantengroep. Het aanscherpen van het incassobeleid wordt puur in het belang van de huurder gedaan. De doelstelling is immers om het aantal huisuitzettingen te verminderen.”

In de media valt te beluisteren dat corporaties hun incassobeleid hebben aangescherpt onder druk van de banken die meer op de cashflow van de corporaties zijn gaan letten. Pauw hecht daar weinig geloof aan: “Het huurincassobeleid heeft maar een beperkte invloed op het totaal van de kasstromen van de corporatie. Juist de sociale, preventieve kant door het herijken van het incassobeleid staat centraal.”

Bron: www.vastgoedjournaal.nl