Nu de economische onzekerheid wereldwijd aanhoudt, wachten ondernemingen niet langer op een opleving maar richten zij zich op het optimaliseren van hun bedrijf door kostenbesparing en een grotere efficiency.

Dat blijkt uit het rapport “Business Pulse: Exploring the dual perspectives of the top 10 risks and opportunities in 2013 and beyond” van Ernst & Young. Het rapport is de neerslag van een onderzoek onder bestuurders van 641 ondernemingen in 21 landen.

Het is het meest recente rapport in een reeks die in 2008 is begonnen om de kansen en risico’s voor bedrijven wereldwijd in kaart te brengen.

Prijsdruk

Respondenten noemen prijsdruk als grootste risico in 2013, terwijl onder directeuren wordt ingezien dat zij, gezien de neergang op de ontwikkelde markten, nieuwe wegen moeten inslaan om winstgevend te zijn. Dit is terug te vinden in het feit dat bedrijven hun aandacht verleggen naar innovatie en snelgroeiende markten om nieuwe kansen te scheppen. In 2011 waren bedrijven juist gericht op de risico’s in verband met regelgeving en naleving en kwamen kansen vooral voort uit de uitvoering van de operationele strategie.

Tonny Dekker, partner bij Ernst & Young: “Vanwege de uitblijvende groei op de ontwikkelde markten en de hevige prijsconcurrentie staan nieuwe markten wereldwijd al langere tijd in de belangstelling waar het gaat om uitbreidingsmogelijkheden. Maar om succes te hebben op dit soort snelgroeiende markten moet een bedrijf de nieuwe kansen afwegen tegen de risicomarge die het bereid is te aanvaarden. Het doet er niet toe hoe een bedrijf op die markt kan komen maar hoe het er kan slagen”.

Kostenbesparing

Naast een grote regelgevingslast in diverse sectoren zorgen de hoge lonen en productiekosten ervoor dat kostenbesparing en de gerelateerde winstdruk als het op één na grootste risico worden genoemd. Bedrijven staan voor lastige beslissingen over de vraag hoe kosten te besparen zonder negatieve gevolgen voor de kwaliteit van hun producten en diensten.

Als voortvloeisel uit de toenemende overheidsbemoeienis staan regelgeving en naleving nu op de zevende plaats op de lijst van belangrijkste risico’s, terwijl ze in 2011 nog de eerste plaats bezetten.

Innovatie

De belangrijkste kans is innovatie, vooral in snelgroeiende markten, en dat geldt zowel voor nieuwe producten of diensten als voor activiteiten. Dit komt tot uiting in de hoogte van de O&O-uitgaven (ontwikkel uitgaven), die voor snelgroeiende markten vier keer zo snel toenemen als voor ontwikkelde markten. Vooruitblikkend naar 2015 en de uitdagingen die in het verschiet liggen, zegt Tonny Dekker:

“Zoals ons onderzoek uitwijst, stellen bedrijven zich er niet alleen steeds meer op in dat de neergang op de ontwikkelde markten langere tijd zal aanhouden, maar aanvaarden zij ook dat zij meer zijn blootgesteld aan wisselvallige markten en economische omstandigheden wereldwijd. Deze nieuwe status quo brengt weer een aantal nieuwe risico’s en kansen met zich mee, en het is zaak daar juist mee om te gaan en er plannen voor te ontwikkelen, want veel van die grote economieën zijn nauw met elkaar verbonden en het is geen optie meer om te wachten tot er een einde komt aan de wereldwijde economische onzekerheid”.

Bron: E&Y