Gemeenten zijn aan een probleemgezin per jaar minstens 40.000 euro kwijt aan uitkering, maatschappelijk werk, schudlhulpverlening, ggz en opvoedondersteuning.

De gemeente Woerden liet onderzoeksbureau Stade Advies de kosten op een rij zetten en doorrekenen.

Gemeenten krijgen vanaf 2013 en 2015 ook de verantwoordelijkheid voor mensen die nu nog vallen onder de AWBZ, WSW en jeugdzorg. Die verantwoordelijkheid gaat gepaard met minder budget voor die zorg.

Gemeenten inventariseren nu om welke mensen het precies gaat, en hoe zij die zorg samen met maatschappelijk organisaties in de gemeente goedkoper en slimmer kunnen organiseren. De oplossing ligt in een combinatie van preventie, beter samenwerken, minder bureaucratie, één coördinerende hulpverlener, één totaalplan.

 

Bron: MOgroep