Om tot een effectieve en duurzame oplossing van de schuldenproblematiek te komen, organiseren Studiecentrum Kerckebosch en Syncasso op vrijdag 8 juli het congres ‘Schulddienstverlening in de steigers’. Het doel is in gesprek gaan over een nieuwe, geïntegreerde aanpak van de schuldenproblematiek. Bekende sprekers uit de wetenschap en de praktijk delen hun visie op een integrale schulddienstverleningsketen.

Nieuwe ideeën voor een geïntegreerde aanpak

Het congres Schulddienstverlening in de steigers is er om het werkveld, bewindslieden en de politiek op nieuwe ideeën te brengen voor een geïntegreerde aanpak. Het idee is dat invordering en schuldhulpverlening elkaar moeten aanvullen en versterken om op die manier bestaande schulden op te lossen en problematische schulden te voorkomen. Sprekers komen zowel vanuit de wetenschap als de praktijk om voorbij de bestaande inzichten naar nieuwe oplossingen voor de schuldenproblematiek te zoeken.

Integrale oplossing is hard nodig

Ook al is er door alle ketenpartners hard gewerkt aan een betere aanpak en preventie van problematische schulden, de huidige praktijk blijkt niet effectief. Er is meer samenwerking nodig op het gebied van kennis, kunde en systemen om de schuldhulp en invordering effectiever samen te laten werken. Met duurzame oplossingen om na een traject schuldenvrij te blijven.

Daarvoor is een gedeeld ketenperspectief nodig. In traditionele productieomgevingen blijkt dit zeer effectief en recent onderzoek laat zien dat ook professionele dienstverlening hier meerwaarde uit kan halen. Dat is een van de onderwerpen waarover sprekers en deelnemers tijdens het congres in gesprek gaan.

Van een integrale wet tot randvoorwaarden voor de schuldenaanpak

Thema’s die verder aan bod komen, zijn onder andere de randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van schulden, een integrale wet voor de schuldenproblematiek en prikkels die bijdragen aan een effectieve schulddienstverleningsketen. Michaël Brouwer, gerechtsdeurwaarder en CEO bij Syncasso, gaat in op de noodzaak van een nieuw verhaal voor de schulddienstverleningsketen. Mr. André Moerman, manager hulp bij geldzaken bij Bindkracht10, bespreekt de kloof tussen invordering en reguliere schuldhulp.

Het congres vindt plaats in Slot Zeist op 8 juli 2022 en duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Aanmelden is mogelijk via de website van kerckebosch.nl. Op deze webpagina vindt u ook het dagprogramma en de sprekers van de dag.

Bron: Kerckebosch